Nieuwe Blogs

18. Juni 2018

Op deze plaats worden geen nieuwe blogs gepost. Op de een of andere manier zijn de omliggende teksten naar het Duits omgezet. En ik kan dat niet veranderen. Nieuwe blogs worden gepost op:

http://www.markensteijn.com/index.php/weblog

Planning en Mintzberg

21. Januar 2018

mgt-572-bouwbord

In ?Opkomst en ondergang van strategische planning? maakt Henry Mintzberg gehakt van de strategische planning. Hij zegt in dit boek veel behartenswaardige dingen. Omdat hij het begrip planning zeer breed opvat hebben zijn inzichten ook impact op projectplanning. Projectplanning is daarbij het meest te vergelijken met wat Mintzberg actieplanning noemt.

lees-verder

De machinebureaucratie bij Mintzberg

6. Januar 2018

mgt-579-citaat-mintzberg_bewerkt-1

Over holacracy wordt nog weleens gezegd en gedacht dat het ?zoveel regels? kent. Dat komt omdat die regels zo zichtbaar zijn, zo expliciet zijn gemaakt en zo anders zijn dan de regels van de machinebureaucratie. Zoals we de machinebureaucratue volgens het citaat van Mintzberg niet opmerken, zo merken we ook haar regels niet op. En omdat we de regels van deze dominante organisatie-inrichting niet waarnemen lijken de regels van een andere organisatie-inrichting al snel omvangrijk.

lees-verder

2. Januar 2018

pm-123-vraagtekens-2

Bij het 60-jarig huwelijksfeest van mijn ouders kwam ik oude bekenden tegen. Zoals dat dan gaat willen mensen weten wat je tegenwoordig doet. Ik gaf aan als projectmanager te werken. Wat dat inhield bleek maar moeilijk over te brengen. Wat het niet makkelijker maakte was dat mijn gesprekspartners zelf invulden wat ze dachten wat ik dan deed. Waarop ik moest gaan vertellen dat ik dat niet deed.

lees-verder

De managementfarce

27. Dezember 2017

mgt-581-niet-valide-logica-mgt

Veel ideeën over management wordt een legitimatie meegegeven door te verwijzen naar ?wetenschappelijk? onderzoek. Taylor zette daarvoor begin vorige eeuw de toon met zijn Scientific management. In De Managementmythe maakt Matthew Stewart daar gehakt van. Net als van het wetenschappelijke karakter van werken van Mayol, McGregor, Ansoff, Porter en Peters & Waterman, overigens.

lees-verder

Organisatiecultuur en het wegnemen van onzekerheid

24. Dezember 2017

mgt-566-cultuur-als-lijmtang-2017-12-11-165528

Deal & Kennedy kennen in hun ?Corporate Cultures” organisatiecultuur een ?functie? toe. Namelijk het wegnemen van onzekerheid.

Yet strong culture companies remove a great degree of that uncertainty because they provide structure and standards and a value system in which to operate.

lees-verder

Disruptie en stabiliteit

18. Dezember 2017

mgt-565-disruptie

We roepen altijd dat we in zo?n beweeglijke wereld leven. Dat er sprake is van een toenemende complexiteit. Dat klopt. Al kan je je afvragen of wij mensen niet altijd al met turbulentie te maken hadden, of het wel echt erger en erger wordt. Maar oké, met complexiteit hebben we zeker te maken. Er is constant veel in beweging.

lees-verder

Boekbespreking “Opkomst en ondergang van strategische planning”

11. Dezember 2017

mintzberg-planning

Soms lees je een boek dat best zwaar is om door te komen, dat niet al te vlot is geschreven, waar wetenschappelijke solidititeit zich uit in een overdaad aan literatuurverwijzingen en bewijzen, wat dus eigenlijk niet zo lekker leest, maar dat je wel continue aan het denken zet. Het hier besproken boek is van die categorie. Het is bepaald niet van recente datum. De oorspronkelijke versie van het boek stamt uit 1994. Ja, ik las het veel te laat! Zeker. Maar, het is nog steeds relevant.
Het boek bevat een grote rijkdom aan kennis en ideeën. Deze bespreking zal daar geen recht aan doen helaas. Ik houd het beknopt. Hierna licht ik de belangrijkste bevindingen toe.

lees-verder

Verandering, cultuur & prestaties

23. November 2017

mgt-528-prestaties-en-prestatiecultuur

Een van de onderwerpen die Ten Have, Ten Have, Huijsmans en Otto onderzoeken in Reconsidering Change Management is de relatie tussen prestaties enerzijds en organisatiecultuur anderzijds. Zij doen dit aan de hand van een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie. Sommige van de door hen onderzochte publicaties zaaien twijfel of er wel een relatie is tussen organisatiecultuur en presteren. Daarmee is de rationaliteit van cultuurverandering überhaupt nogal twijfelachtig.

lees-verder

Reductionisme en projectmanagement

18. November 2017

pm-120-vlees-varkens

Natuurlijk kun je projecten en het managen van projecten uiteenrafelen in allerlei deelaspecten en ?subroutines?. En dat gebeurt dan ook. Een methode als PRINCE2 heeft dat tot in het extreme doorgevoerd. Alles is uiteengerafeld. Tot in details is uitgewerkt wat, wanneer en hoe moet gebeuren. Het kan haast niet meer mis gaan, toch? Alles is uitgedacht. Als je het handboek volgt, dan komt het wel goed met je project. Maar, is dat wel zo?

lees-verder