Gebouwd voor de Toekomst, Jim Collins & Jerry Porras

9789058712134-953Gelezen: Gebouwd voor de Toekomst van Jim Collins en Jerry Porras

Gebouwd voor de Toekomst is een managementklassieker. In het boek doen Collins en Porras verslag van hun onderzoek naar die aspecten van bedrijven die hen over langere tijd succesvol maken.
De start van het onderzoek bestaat uit de selectie van de te onderzoeken bedrijven. Aan directeuren van ondernemingen is gevraagd welke bedrijven zij bewonderen. Uit de lijst die zo ontstaat worden alleen bedrijven onderzocht die eerder gesticht zijn dan 1950, dit om er zeker van te zijn dat niet naar eendagsvliegen werd gekeken, maar naar bedrijven met een langere staat van dienst. Vervolgens zijn als controlegroep bedrijven in dezelfde branche geselecteerd die ongeveer even oud zijn als de hiervoor genoemde bewonderde bedrijven. De gemeenschappelijke kenmerken van de bewonderde bedrijven, maar vooral ook de gemeenschappelijk ontbrekende kenmerken leiden tot inzichten in die zaken waardoor sommige bedrijven het beter doen dan anderen. Dit zijn de zogenaamde visionaire bedrijven. Want (ook een inzicht uit het boek) belangrijker dan het hebben van visionaire leiders is het opereren als visionair bedrijf. Analogieën met de evolutieleer van Darwin worden daarbij niet geschuwd. Een citaat: “Wees bereid een idee om zeep te helpen, het te herzien of het verder te ontwikkelen, maar laat nooit het bedrijf vallen”.
Een authentieke ideologie is essentieel voor visionaire bedrijven, de inhoud van die ideologie is daarbij minder belangrijk.
Uiteindelijk zijn de kenmerken van visionaire bedrijven volgens Collins en Porras in vier sleutelconcepten te vatten, te weten:
? Wees een klokkenmaker – een architect – en geen klokkijker.
? Denk in de “Geest van het EN”.
? Behoud de kern en stimuleer vooruitgang.
? Streef naar consistente afstemming.

Achter ieder van deze concepten zit een wereld aan kennis, inzicht en ideeën. Voor een goed begrip is lezing van dit boek dan ook aan te bevelen.

En passant wordt in het boek een reeks mythen ontkracht, namelijk:
1. Een geweldig bedrijf ontstaat alleen door te starten met een geweldig idee.
2. Visionaire bedrijven hebben grote en charismatische leiders nodig.
3. De succesvolste bedrijven gaat het vooral om het maximaliseren van hun winst.
4. Visionaire bedrijven delen een gemeenschappelijke verzameling “juiste kernwaarden”.
5. De enige constante is verandering.
6. Topbedrijven spelen op safe.
7. Mensen vinden het geweldig om bij visionaire bedrijven te werken.
8. Zeer succesvolle bedrijven doen hun beste zetten door briljante en complexe strategische planning.
9. Fundamentele veranderingen zijn alleen mogelijk als bedrijven externe directeuren aanstellen.
10. De succesvolste bedrijven richten zich vooral op het verslaan van de concurrentie.
11. Je moet kiezen of delen.
12. Bedrijven worden vooral visionair door “visionaire statements”.

Collins stelt in Good to Great dat hij dat laatste boek achteraf ziet als een proloog op Gebouwd voor de Toekomst. In Good to Great onderzoekt Collins onder andere het leiderschap bij visionaire bedrijven, het zogenaamde niveau 5 leiderschap. In Gebouwd voor de Toekomst was hij daar nog niet bezig, zo mag duidelijk zijn uit een van de tussentitels: “Het doel, niet de leider”.

De inhoud van dit boek behoort deel uit te maken van de geestelijke bagage van iedere manager.

Gebouwd voor de Toekomst op Managementboek.nl en op bol.com

Nagekomen noot, 15 februari 2014:
Mijn aanvankelijke enthousiasme voor dit boek is behoorlijk getemperd door het inzicht dat de uitgangspunten van het door de auteurs uitgevoerde onderzoek niet deugdelijk was. Zij onderzochten uitschieters. Na uitkomen van dit boek bleken de excellente onderzochte bedrijven hun verwachtingen niet waar te kunnen blijven maken. Daniel Kahneman betoogt in “Ons feilbare denken” terecht dat waarschijnlijk sprake was van een drogbeeld van consistente patronen in een willekeurige omgeving. De uitschieters bewogen in hun resultaten terug naar het gemiddelde. De teruggang van deze bedrijven was eenvoudig een gevolg van het verschijnsel “Regressie naar het gemiddelde”: uitschieters hebben een veel grotere kans dat ze richting het gemiddelde bewegen, dan dat ze langdurig uit kunnen blijven schieten.
Boekbespreking “Ons feilbare denken”, Daniel Kahneman.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.