Mijn leerschool in het projectmatig werken

In dit artikel doe ik u verslag van mijn eigen ervaring met projectmanagement. Daarbij vergelijk ik de manier van werken zoals die was toen ik met werken begin met de situatie die ik in het begin van het tweede decennium van de 21ste eeuw waarneem.

Projectmanagement eind jaren negentig
Toen ik in 1993 in het projectmanagement startte was er nog geen sprake van overdadige toepassingen van instrumenten en methodieken zoals tegenwoordig wel het geval is. Projecten werden gefaseerd conform vaste regelingen die, afhankelijk van het soort project, in de markt gangbaar waren. Er werd gewerkt met programma?s van eisen, planningen, ramingen en budgetten. Dat wel. Maar veel meer was er niet.
Meer lezen…

Kommentieren ist momentan nicht möglich.