Beating Deming

mgt-241-corrigeren-door-focus-het-hele-plaatje-missen-2

In “Regelkring” besteedde ik aandacht aan de reactiviteit die samenhangt met het toepassen van regelkringen, zoals de Deming-circle. In “Vooruithandelen, Plan – Do – Check – Act” behandelde ik de zin en onzin van de Deming-circle.
In hun boek “Niets nieuws onder de zon” constateren Peters en Wetzels terecht dat veel zittend management tot de categorie van de “ordehandhavers” behoort. De regelkring hoort bij ordehandhaving. De theorie zegt immers dat bij een afwijking moet worden bijgestuurd. In de Deming-circle gebeurt dat door bij te sturen richting de vooraf bepaald normen. De eerder genoemde auteurs stellen dat dit past bij een stabiel systeem.
Binnen een dynamisch systeem echter “kunnen afwijkingen de eerste zwakke signalen zijn van een zelfordening, waarbij de afwijking juist gekoesterd zou moeten worden. Het management zou zich derhalve, vanuit strategisch oogpunt, permanent in een dilemma moeten bevinden: Wat te doen met de anarchisten dan wel ordeverstoorders en hoe hun signalen te interpreteren?

Een zeer terechte vraag! In het afwijken van de norm zit de kiem van de vernieuwing die nodig is om nieuwe omstandigheden het hoofd te bieden.

En daarmee plaatsen we een nieuwe kanttekening bij de Deming-circle. Als je vernieuwing wilt, dan moet je de Deming-circle weleens verlaten. Ontsnappen aan Deming. Evolutie en overleven: beating Deming!

Citaat uit: “Niets nieuws onder de zon“, Jaap Peters & Rob Wetzels
Boekbespreking “Niets nieuws onder de zon.
Dit boek als e-book op managementboek.nl en bij bol.com.

sterren-3-rood

1 Kommentar zu „Beating Deming“

  1. Dagwin says:

    De Deming-circle was in oorsprong een methode voor wetenschappelijk onderzoek (PDSA Shewhart 1928). Plan the experiment, Do the experiment, study the results, Act on your conclusions. Door deze methode te gebruiken als quality management tool, is echter het experiment naar de achtergrond verdwenen waardoor PDCA niet de veranderstrategie is die het zou kunnen zijn. Voorts wordt de techniek voor het borgen van de verandering (het herschrijven van de procedure of methode) vaak gebruikt om de verandering te induceren. Het is alsof je de spie onder het wiel zou vervangen door een nieuwe spie en dan gaat hopen dat daardoor het wiel gaat draaien. Als je dan toch PDCA gebruikt, dan moet de motor die het wiel doet draaien PDCA zijn en moet de borging enkel het afglijden vermijden. Daarbij moet de borging (procedure, methodebeschrijving) een spie zijn om afglijden voorkomen en niet een rem zijn op vooruitgang.