Holacratie en cultuur

resultaat-cultuurtest-springest

Springest is een organisatie die volgens de principes van holacratie is georganiseerd. In het artikel “Holacracy: a new way of organizing” schrijft Marcella Bremer over Springest. Beschreven worden de resultaten van een cultuurtest bij Springest. Dit cultuurmodel scoort op vier dimensies. ?Adhocracy? versus ?Hierarchy? en ?Clan? versus ?Market?. De scores zijn bij Springest evenwichtig over de vier dimensies verdeeld (zie afbeelding en volg voor meer informatie de link naar het artikel). Ofwel de organisatie is zowel intern als extern gericht, kent stabiliteit en flexibiliteit. Dat laatste komt overeen met de beloften van holacratie. Die biedt structuur en flexibiliteit.

De auteur noemt ook de lage score op hiërarchie als opvallend, de meeste organisaties scoren veel hoger. Ook dat is te verwachten bij een holacratie. Niet bazen bepalen wat er gebeurt, maar iedereen heeft een rol in de besluitvorming iedereen kan verbetervoorstellen doen en iedereen kan bezwaren maken. Er is daardoor nauwelijks sprake van hiërarchie.

Nog een opvallende uitkomst is dat er tussen de bestaande en gewenste cultuur vrijwel geen verschil is bij Springest. Dat is een interessant gegeven. Dat zou weleens inherent aan holacratie kunnen horen. Immers bij holacratie kan iedereen zijn spanningen voortdurend uiten, iedereen kan voorstellen doen en iedereen heeft de plicht om mee te denken om de ingebrachte spanningen, van wie die ook komen, te helpen oplossen. Dat moet er haast wel toe leiden dat de werkelijkheid binnen een organisatie heel dicht bij het wensbeeld komt!

Bij holacratie worden de structuur en de rollen met de bijbehorende verantwoordelijkheden vastgelegd (en voortdurend aangepast) in Glassfrog. Soms wordt organisatiecultuur als iets ongrijpbaars voorgesteld of gedacht. Dat valt wel mee. Organisatiecultuur is in mijn ogen een resultante van allerlei andere zaken, zoals de structuur, de procedures, de systemen, en dergelijke. Al die zaken zijn gevormd rond de wensen van de mensen die binnen zo?n organisatie rollen vervullen, daardoor passen ze ook bij die mensen in hun rollen. Dat de daaruit resulterende cultuur ook past kan dan geen verrassing meer zijn, toch?

Meer weten over holacratie of over organisatiecultuur lees de volgende artikelen op deze site: ?Holacratie en ik? en ?Organisatiecultuur?.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.