Sturen in projecten?

pm-111-sturen

Het is bijna standaard geworden dat er bij projecten wordt gewerkt met een stuurgroep. In de tekst ?De stuurgroep? betoogde ik dat stuurgroepen eerder ?volgen? dan ?sturen? maar dat ze wel een rituele waarde hebben.
Laten we die rituele waarde nu even buiten beschouwing laten en kijken naar een stuurgroep die wel stuurt.

lees-verder

Kommentieren ist momentan nicht möglich.