Archive for the ‘kunst’ Category

Reality, fantasy, … paradox

dinsdag, november 29th, 2011

Vraagt de rationalist: “wat doe jij?”
“Schrijven” zegt de schrijver.
“O, wat schrijf je dan?”, wil de rationalist weten.
“Nou, alles,” zegt de schrijver, “reality, fantasy… en alles daar tussen in”
Daar kan de rationalist zich niets bij voorstellen.
“Er is niets tussen realiteit en fantasie,” zegt de rationalist.
“Nee, zou kunnen,” zegt de schrijver, “of het moet iets paradoxaals zijn.”
De rationalist verontschuldigt zich en loopt weg. Paradoxen, daar houdt hij niet van.

Kunst en publiek

woensdag, december 29th, 2010

Onderstaand citaat komt uit Het Rusteloze Graf van Palinurus.

Een groot kunstenaar is als een vijgeboom waarvan de wortels tot dertig meter onder de grond gaan, op zoek naar theebladeren, sintels en ouwe schoenen. Kunst die direct voor de gemeenschap geproduceerd wordt, kan nooit dezelfde ingehouden kwaliteit hebben als die welke vanuit de eenzaamheid van de kunstenaar gemaakt wordt. Want deze bezit de integriteit en sombere uitgelatenheid die alleen verkregen kunnen worden door afwezigheid van een publiek en door gemeenschap met de oerbronnen van het onbewuste leven.