Archive for the ‘management’ Category

Management, intrinsieke motivatie en prestatiebeloning

zondag, mei 21st, 2017

mgt-517-met-tekst_bewerkt-1

Uit onderzoek blijkt dat prestatiebeloning in het vooruitzicht stellen bij zaken waarvoor mensen al intrinsiek gemotiveerd zijn een negatief effect heeft op de prestaties van die mensen. Wie intrinsiek gemotiveerd is heeft geen prestatiebeloning nodig. Hij wil uit zichzelf al goed presteren. En, sterker, gezien de uitkomsten van het genoemde onderzoek, prestatiebeloning heeft dus op zo iemand juist een negatief effect.

lees-verder

Undercover Boss

maandag, mei 8th, 2017

mgt-516-undercoverboss-generic-sh-568x320-1

Voor wie wil weten hoe het er binnen het (Amerikaanse) bedrijfsleven aan toegaat op de werkvloer is het programma “Undercover Boss” een aanrader. De titel zegt het al, in het programma gaat een bovenbaas van een bedrijf undercover werken binnen zijn eigen bedrijf. Dat levert hen inzichten op over wat er zoal te verbeteren valt.

lees-verder

Hamel, efficiency en aanpasbaarheid

dinsdag, mei 2nd, 2017

efficiency-hamel

Gary Hamel maakt in “Wat er nu toe doet” één ding duidelijk. Een groot aanpassingsvermogen en efficiency staan op gespannen voet met elkaar. Wij hebben onze organisaties allemaal op het laatste gericht, terwijl het huidige tijdsgewricht met alle veranderingen die voortdurend om ons heen plaatsvinden om het eerste vraagt.

Citaat uit “Wat er nu toe doet”.

Boekbespreking “Wat er nu toe doet

lees-verder

Getting Projects Done

donderdag, april 27th, 2017

pm-085-2016-08-27-181057

Getting Things Done ( lees ook: Boekbespreking “Getting Things Done”), of kortweg: GTD, is een manier van werken die de effectiviteit van mensen sterk verhoogd. GTD’ers zijn veel productiever dan niet-GTD’ers. Dat geldt ook voor projectleiders die GTD’en. Projectmanagement is in die zin ook “getting things done”. Of: getting projects done.

Waar wil ik heen?

lees-verder

Fundamentele attributiefout

dinsdag, april 25th, 2017

mgt-522-2017-04-02-1851_bewerkt-2

Bij individuele prestatiebeloning worden beloningen gekoppeld aan van te voren gedefinieerde resultaten die een individu, doorgaans een manager, dient te behalen. Wordt het doel behaald, dan wordt de beloning uitgekeerd, wordt het doel niet gehaald dan blijft de beloning achterwege. Een groot probleem met prestatiebeloning is dat iemand die met heel veel geluk (soms gemakkelijk) zijn doel behaald daarvoor wordt beloond, terwijl iemand die zijn uiterste best doet, maar pech heeft, niet uitbetaald krijgt.

lees-verder

Boekbespreking “Reality is Broken”

zondag, april 23rd, 2017

mgt-520-reality-is-broken

De werkelijkheid bidet ons niet de uitdagingen, de sociale connecties, de zorgvuldig vormgegeven genoegens en de motivatie die (computer)spellen ons wel geven. Gamers ervaren de werkelijkheid als “broken”. Games vervullen behoeften, bieden beloningen en brengen mensen samen op een wijze die de realiteit niet kan bieden.

lees-verder

Tijd, Geld, Kwaliteit

woensdag, april 19th, 2017

mgt-478-2016-12-06-113202

Het bovenstaande plaatje kwam ik een keer tegen op een flip-over. Het was daar opgeplakt en was, zoals dat zo vaak met gebruikte flip-over-vellen gebeurt, achtergelaten in een vergaderkamer. Wat de bron is? Geen idee!
Maar, ik vond het te mooi om er niets mee te doen.

lees-verder

Hamel, leiden en dienen

zaterdag, april 15th, 2017

mgt-470-hongarije

Gary Hamel gebruikt zijn eigen plek en houding in de kerk waarbinnen hij “actief” is om ons de effecten van louter “dienen” duidelijk te maken. Die kerk werd vanaf de kansel top-down geleid. De kerkleiding bepaalde wat er moest en mocht gebeuren. Ruimte voor eigen initiatief was er niet. Het effect op Hamel was een afwachtende. Ook toen het met die kerkgemeenschap slechter ging. Hamel onderkent dat er bij hemzelf sprake was van lethargie. Hij beseft dat het geen excuus is, “maar het is moeilijk ergens warm voor te lopen als er weinig ruimte is voor eigen initiatief”.

lees-verder

Bruikbaarheid persoonlijkheidstests

woensdag, april 12th, 2017

mgt-460-2016-11-20-192221

In “Managementmythe van de maand: persoonlijkheidstesten” serveert Richard Engelfriet een drietal persoonlijkheidstesten af, namelijk: Insights Discovery, Management Drives en MBTI. Hij gaat daarbij wel heel kort door de bocht.

Ik heb veel sympathie voor personen die het aandurven om managementmythes door te prikken. Veel mensen kunnen in het algemeen maar moeilijk omgaan met dergelijke kritiek, het lijkt wel of je hen in hun religie raakt. En, wellicht is dat in zekere zin ook zo. Maar, het doorprikken van een mythe moet wel hout snijden.

lees-verder

Boekbespreking “The Wisdom of Bees”

maandag, april 10th, 2017

mgt-474-2017-01-04-134741

Ik ben een beetje dubbel over dit boek. O’Malley gaat heel ver in het uitbouwen van de analogie tussen bijenvolken enerzijds en menselijke organisaties anderzijds. Aan de ene kant is een bijenvolk een uiterst boeiend fenomeen. Wellicht is er ook veel van te leren. Aan de andere kant is het gemak waarmee de analogie wordt doorgevoerd eigenlijk raar. Zeker omdat deze analogie op vele punten mank gaat. Dat maakt het gebruik van bijen als lichtend voorbeeld nogal problematisch.

lees-verder