Archive for the ‘Artikelen websites’ Category

Nieuw artikel: Het plan is niet het gerecht

zaterdag, september 19th, 2015

Vaak wordt er teveel tijd en aandacht aan het opstellen en verfijnen van projectplannen besteed. Lees dit nieuwe artikel op mijn website: Het plan is niet het gerecht.

Wie doet “goed”?

zaterdag, maart 22nd, 2014

In een e-mailwisseling over de opdrachtgeverrol binnen projecten, kwamen enkele zinnen voor die mij behoorlijk prikkelden.

Mijn opmerking “beter de combinatie van een goede projectleider met een slechte opdrachtgever, dan die van een slechte projectleider met een goede opdrachtgever” ontlokte een reactie waar ik hier nader op in ga.
Goed

De eerste zin in de reactie die mij prikkelde was: “Goede opdrachtgevers zorgen echter dat de goede projecten goed worden gedaan”.
Daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
Lees verder…

10.000 uur oefening (en projectmanagement)

zaterdag, februari 15th, 2014

In het projectmanagement wordt vaak gesproken over “best practices”. Hiermee worden dan praktijken bedoeld die behoren tot het beste wat er beschikbaar is. Hoe bepaald wordt wat dan het beste is, blijft meestal onbenoemd. Enig wetenschappelijk bewijs voor succes van bepaalde methoden in de praktijk ontbreekt (lees ook: Best practice).

De eigenlijke best practices zijn echter besloten in het acteren van zeer ervaren en succesvolle projectleiders. Hun ervaring is goud waard. Zij zijn echte vakmensen. Maar wat hen speciaal maakt, waardoor zij zo succesvol zijn, dat is vaak nauwelijks te expliciteren.
Dit geldt niet alleen voor projectleiders, het geldt voor alle vakkennis. De ervaringskennis van de meest ervaren vakmensen is moeilijk in woorden te vatten. Een frustrerend gegeven, omdat juist die kennis, in het Engels wel “tacit knowledge” genoemd, zo waardevol is. Dat is de kennis die je wenst te kennen, te leren en die je wil overdragen aan jonge onervaren medewerkers. Juist die kennis is niet grijpbaar te maken.

De soort kennis waar het hier om gaat wordt ook wel benoemd als: “intuïtie”.

Verder lezen…

Mijn leerschool in het projectmatig werken

zondag, januari 12th, 2014

In dit artikel doe ik u verslag van mijn eigen ervaring met projectmanagement. Daarbij vergelijk ik de manier van werken zoals die was toen ik met werken begin met de situatie die ik in het begin van het tweede decennium van de 21ste eeuw waarneem.

Projectmanagement eind jaren negentig
Toen ik in 1993 in het projectmanagement startte was er nog geen sprake van overdadige toepassingen van instrumenten en methodieken zoals tegenwoordig wel het geval is. Projecten werden gefaseerd conform vaste regelingen die, afhankelijk van het soort project, in de markt gangbaar waren. Er werd gewerkt met programma’s van eisen, planningen, ramingen en budgetten. Dat wel. Maar veel meer was er niet.
Meer lezen…

Hiërarchie en verandering

woensdag, januari 1st, 2014

mgt-191-20131117-22-14-ik-ben-nieuw-en-heb-frisse-ideeen_bewerkt-1

Organisaties leggen met hun organogrammen hun hiërarchie vast. Niet al die organisaties zijn ook hiërarchisch. Een organisatie noemen we hiërarchisch als de medewerkers weinig te vertellen hebben en als iedere managementlaag minder heeft te vertellen dan de bovenliggende laag. Misschien dat mensen dat logisch en “normaal” vinden. Maar, dat hoeft niet. Er zijn zat organisaties waar de beïnvloedings- en machtslijnen heel anders lopen dan de “hiërarchische” lijn. Sommige medewerkers kunnen veel meer voor elkaar krijgen dan managers die twee lagen “hoger” functioneren. Dit komt doordat er een onderscheid bestaat tussen de formele en de informele organisaties. Sommige organisaties lijken heel strak hiërarchisch georganiseerd, terwijl de managers in die hiërarchie nauwelijks macht hebben. De informele organisatie is dan belangrijker voor “het spel”, dan de formele. Het kan een nieuwe medewerker jaren kosten om de informele organisatie door te krijgen, terwijl de formele in een oogopslag is af te lezen uit een organigram.
Lees meer…

Projectmanagement, de roots

zondag, december 29th, 2013

Projectmatig werken bestaat uit “best practices”, ofwel: bewezen praktijken. Welke praktijken bewezen zijn of het beste zijn, dat is gebaseerd op resultaten uit het verleden. Succesvolle projecten uit de historie worden vaak gebruikt om het succes daarvan te koppelen aan het gebruik van bepaalde methodieken of instrumenten. Daarmee zou ook het succes van die methoden of instrumenten bewezen zijn. Sylvain Lenfle heeft onderzoek gedaan naar dit soort koppelingen en naar de wetenschappelijkheid van de claims. Hierna ruim baan voor dit onderwerp.
Verder lezen…

Vier nieuwe artikelen op PM3-site

zondag, december 22nd, 2013

Op pm3.markensteijn.com vier nieuw artikelen geplaatst.

Best Practices
Vaak worden projecten als taakvolwassener gezien als er meer instrumenten, procedures, e.d. zijn ingevoerd. Dat is onzin!

Volg onderstaande link:
http://pm3.markensteijn.com/best_practice.htm

Project Maturity (projectvolwassenheid)
Over de onzinnigheid van project maturity modellen en het groeien naar pragmatisme.

Volg onderstaande link:
http://pm3.markensteijn.com/project_maturity.htm

Blauwdrukken
Over het keurslijf van functieomschrijvingen.

Volg onderstaande link:
http://pm3.markensteijn.com/blauwdrukken.htm

Vakmanschap
Projectleiders zijn professionals; dat vraagt om vertrouwen en ruimte krijgen.

Volg onderstaande link:
http://pm3.markensteijn.com/vakmanschap.htm

7 artikelen over overheid, leiderschap en management

zaterdag, november 23rd, 2013

Ik had nog een zevental artikelen liggen die ik niet eerder had gepubliceerd. Sommige dingen zijn in het nu alweer gedateerd. Ik heb ze daarom met de oorspronkelijke data van schrijven op min website geplaatst.

De artikelen:

De overheid, een merkwaardig fenomeen! Een behandeling van onderwerpen die typisch zijn voor de overheid.

Overheid, leiderschap & bureaucratie. Over het ontstaan van bureaucratie.

Homogene en gediversifieerde organisaties en de plaats van de overheid. Wat de gediversifieerdheid van organisaties betekent voor het leiderschap.

De onmogelijke positie van de politieke leider. De kwetsbare positie van bestuurders die verantwoordelijk zijn voor alles wat onder hen valt, zonder dat zij er verstand van hebben.

Overheid en koning klant. Heeft de overheid wel klanten?

Meervoudig kijken…, en een zaal vol vooroordelen. Een reactie op vooroordelen over de overheid die werden geuit tijdens een congres.

Ambtenaren en de regels. Behandeling van de stelling “ambtenaren verschuilen zich achter de regels”.

Fouten, risico’s en onvoorzien

donderdag, mei 23rd, 2013

Op pm3.markensteijn.com nieuw artikel geplaatst: “Fouten, risico’s en onvoorzien“.

Over risicomanagement, overmoed, volatiliteit en fragiliteit. En over de houding die van projectleiders mag worden verwacht.

Volg onderstaande link:
http://pm3.markensteijn.com/onvoorzien.htm

Nieuwe wisseltjes

maandag, mei 20th, 2013

Op wisseltje.markensteijn.com een aantal oude teksten geplaatst.

Twee korte verhalen
Adam’s geheim
Verband

Drie overpeinzingen
Verzuchting
Verzamelingen
Game over

Twee gedichtjes
Fijn om te weten
Het leven is een droom