Posts Tagged ‘besluiten’

Decision disease

donderdag, oktober 5th, 2017

mgt-539-pijlen

Er schuilt een groot gevaar in al onze mogelijkheden om tegenwoordig allerlei informatie te delen en per direct beschikbaar te stellen. Leonhard noemt twee wetmatigheden die dit gevaar reëel maken.

lees-verder

Beslissers en wilskracht

maandag, februari 15th, 2016

ijskoud-waterRoy Baumeister en John Tierney beschrijven in “Wilskracht” een experiment waarbij ze beslissers en niet-beslissers hun hand in ijskoud water lieten steken. De deelnemers aan het experiment moesten hun handen er zo lang mogelijk in laten. Ze ontdekten het volgende.

Om je hand in het water te houden is zelfbeheersing nodig. De beslissers bleken aanzienlijk eerder op te geven dan de niet-beslissers. Al die keuzes maken had blijkbaar hun wilskracht ondermijnd, en dit effect werd opnieuw waargenomen bij andere beslissingsoefeningen.

We leven in een wereld waarin binnen organisaties het heersende paradigma er een is waarin denken en doen volledig zijn gescheiden. Het beslissen is voorbehouden aan lijnmanagers. Medewerkers hebben zeer beperkte bevoegdheden.

Er zijn vernieuwingen gaande waarbij steeds meer bevoegdheden bij medewerkers worden gelegd, Heel verstandig. Als we het leiderschap, de bevoegdheden spreiden in de organisatie, dan voorkomen we dat er een kleine groep mensen raakt uitgeput omdat zij alle besluiten moeten nemen.

Kortom, het delen van besluitvorming, empowerment, is verstandig.

Bron citaat: “Wilskracht“.
Dit boek bij managementboek.nl en bij bol.com.
Boekbespreking “Wilskracht.

Druk, druk, druk, druk, …

vrijdag, augustus 16th, 2013

mgt-174-20130706-man-veegt-zweet-weg-1
Managers hebben het vaak ongelooflijk druk. Als je een overleg met enkele managers wilt beleggen, dan kan het weleens gebeuren dat je op korte termijn alleen een afspraak op zeer ongebruikelijke tijdstippen kunt beleggen. Anders kan het weken duren voor je een moment vindt waarop iedereen kan.
Managen wordt weleens “getting things done” genoemd. Maar als het dat echt is, dan hoeft dat er toch niet toe te leiden dat de managers het zelf heel druk hebben? En toch is dat heel gebruikelijk.
Hoe komt dat toch zo?

Misschien is het wel nodig dat managers veel aandacht aan het werk besteden? Gaat het werk misschien alleen maar door als die managers er zoveel aandacht aan besteden? Nou nee, dat is nu juist het gekke (of juist niet). Als een manager langere tijd afwezig is, dan blijkt doorgaans dat het werk gewoon doorgaat. De manager is niet erg onmisbaar, zo kan je in het algemeen wel stellen.

Het heeft in mijn ogen alles met vertrouwen te maken. Managers hebben het druk omdat zij allerlei controles uitvoeren en omdat ze de besluitvorming, althans de formele, bij de werkers vandaan hebben gehaald en naar zichzelf toe hebben getrokken.

En, waarom controleren en besluiten managers dan zoveel?
Wel, als een manager zelf ook een zwaar managende baas heeft dan kan de eerste baas zomaar verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten van een medewerker. Als hij dan niet kan zeggen dat hij alles heeft gedaan wat in zijn macht lag, dan heeft hij het fout gedaan. En wat ligt er in de macht van de manager? Controleren en besluiten.

Managers hebben het er maar druk mee. Niet dat dit veel meerwaarde voor het werk heeft. Dat niet. Maar ze laten wel zien dat ze druk managen en dat ze het druk hebben. Dat geeft ook nog status natuurlijk. En aanzien. Want zij dragen een zware verantwoordelijkheid, immers? En dat is weer een rechtvaardiging voor hoge salarissen, bonussen en andere emolumenten.