Posts Tagged ‘boekbespreking’

Boekbespreking “The Wisdom of Bees”

maandag, april 10th, 2017

mgt-474-2017-01-04-134741

Ik ben een beetje dubbel over dit boek. O’Malley gaat heel ver in het uitbouwen van de analogie tussen bijenvolken enerzijds en menselijke organisaties anderzijds. Aan de ene kant is een bijenvolk een uiterst boeiend fenomeen. Wellicht is er ook veel van te leren. Aan de andere kant is het gemak waarmee de analogie wordt doorgevoerd eigenlijk raar. Zeker omdat deze analogie op vele punten mank gaat. Dat maakt het gebruik van bijen als lichtend voorbeeld nogal problematisch.

lees-verder

Boekbespreking “Reconsidering Change Management”

zaterdag, maart 11th, 2017

mgt-498-reconsidering-change-management-1

Veranderingsprocessen worden vaak ingeleid met een veranderverhaal waarin wordt weergegeven wat van belang is om die verandering te laten slagen. De auteurs van “Reconsidering Change Management” noteren dat er uit de literatuur weliswaar een soort algemeen gehele deler is te halen, maar dat deze verhalen vrijwel nooit worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

Met hun boek leggen zij de elementen uit gebruikelijk veranderverhalen tegen de wetenschappelijke lat.

lees-verder

Boekbespreking “Driven to Lead”

dinsdag, februari 28th, 2017

mgt-480-2017-01-04-134527-1

Lawrence onderscheidt vier drijfveren voor menselijk gedrag. Twee zijn gebaseerd op onze aard als zoogdier. Het zijn onze dierlijke drijfveren, namelijk:
• De drijfveer tot vergaren/ toe-eigenen (drive to acquire; dA)
• De drijfveer tot verdediging (drive to defend; dD)
De andere twee drijfveren zijn uniek voor mensen:
• De drijfveer om relaties op te bouwen (drive to bond; dB)
• De drijfveer te willen begrijpen (drive to comprehend; dC)

lees-verder

Boekbespreking “Leadership BS”

woensdag, februari 22nd, 2017

mgt-487-2017-01-21-123417

Deze keer een vrij lange boekbespreking. Het gegeven dat er nogal wat behartenswaardige inzichten in het boek staan is daar zeker debet aan.

Ik begin met een feitelijke samenvatting van het boek aan de hand van de door de auteur gehanteerde hoofdstukken. Aan het eind volgt een slotbeschouwing.

lees-verder

Boekbespreking “Het einde van management zoals wij het kennen”

maandag, januari 2nd, 2017

het-einde-van-management-zoals-wij-het-kennen

De auteurs onderscheiden in dit boek vier soorten vernieuwing binnen organisaties. Namelijk: operationele vernieuwing, product-/servicevernieuwing, strategische vernieuwing en managementvernieuwing. Zij stellen dat managementvernieuwing doorslaggevend is voor duurzaam concurrentievoordeel. Dat standpunt wordt matig onderbouwd. De onderbouwing is anekdotisch van aard. Er worden wat voorbeelden gegeven van goed presterende bedrijven die managementvernieuwing hebben doorgevoerd. Maar helaas, dat is geen bewijs! Er zijn waarschijnlijk evenveel traditionele bedrijven met evenveel succes te vinden als de bedrijven die aan managementvernieuwing doen. Er zijn waarschijnlijk ook evenveel bedrijven die managementvernieuwing hebben doorgevoerd zonder succes.
Het is jammer dat dit zo slecht is onderbouwd. Want het boek is verder absoluut relevant.

lees-verder

Boekbespreking “Delivering Happiness”

zaterdag, oktober 1st, 2016

mgt-434-2016-09-18-100136

Delivering Happiness is een autobiografie van Tony Hsieh en tegelijkertijd een biografie van Zappos. Het leest erg prettig. Hsieh is zeer openhartig over zijn leven, interesses, geluk, successen en fouten. Hij stelt het boek te hebben geschreven om anderen de gelegenheid te bieden om de fouten die hijzelf maakte te vermijden.

lees-verder

Boekbespreking “The Myths of Innovation”

zaterdag, augustus 20th, 2016

mgt-426-myths-of-innovationScott Berkun, The Myths of Innovation, O’Reilly, 2010

Perhaps the greatest myth of all is that you need to be an expert in innovation in order to change the world.

Scott Berkun rekent af met aan aantal ideeën dat leeft rondom innovatie. De gedachte dat een innovatie bestaat uit één briljant idee, bijvoorbeeld. Nee, stelt Berkun, wat de innovators bereiken, het Eureka-moment, komt voort uit lang en hard werken. Het is het laatste stukje van de puzzel. Maar, eigenlijk is dat laatste stukje niet belangrijker dan alle andere stukjes. Berkun vergelijkt het met het leggen van het laatste stukje van een legpuzzel.

lees-verder-met-kader1

Made to Stick, boekbespreking

zaterdag, juli 2nd, 2016

made-to-stick

Chip & Dan Heath, Made to Stick, Random House, 2010

Made to Stick biedt inzicht in de principes die zorgen dat boodschappen bij de ontvangers beklijven. Daarnaast geeft het tips om er voordeel uit te halen bij de dingen waarmee je je bezighoudt. Het boek baseert zich op allerlei onderzoek rond dit thema, het zit dan ook gedegen in elkaar. Ik verklap maar vast welke principes helpen om te zorgen dat informatie overkomt en blijft hangen. Om de impact daarvan volledig te begrijpen en om precies te begrijpen waarom en hoe ieder principe werkt zult u het boek zelf moeten lezen.

Lees verder …

Superbosses, boekbespreking

zondag, juni 26th, 2016

finkelstein

Ik blijf het raar vinden, een boek dat opent met vier pagina’s aanbevelingen. Echt Amerikaans. Het ene superlatief na het andere vliegt voorbij. Na het lezen van “Superbosses” heb ik veel dingen gelezen waar ik zelf ook in geloof. Maar of dit boek nou zo “groundbreaking” is als de aanbevelingen willen doen geloven?

Lees verder …