Posts Tagged ‘evolutie’

Hamel, evolutie en six sigma

woensdag, april 5th, 2017

mgt-468

In “Wat er nu toe doet” legt Hamel verbanden tussen de evolutieleer enerzijds en de manier waarop organisaties opereren anderzijds. Via DNA geven wij allerlei eigenschappen door. De combinatie van het DNA van verschillende ouders zorgt voor nieuwe combinaties en doordat er soms rare dingen gebeuren bij de replicatie van DNA treden er soms onverwachte wijzigingen op. Sommige wijzigingen maken de nieuw ontstane wezens soms dermate geschikt voor een bepaalde omgeving dat er zelfs nieuwe soorten uit kunnen voortkomen. Of: mutaties van soorten die (nog) beter toegerust zijn voor overleving.

lees-verder

Boekbespreking “Driven to Lead”

dinsdag, februari 28th, 2017

mgt-480-2017-01-04-134527-1

Lawrence onderscheidt vier drijfveren voor menselijk gedrag. Twee zijn gebaseerd op onze aard als zoogdier. Het zijn onze dierlijke drijfveren, namelijk:
• De drijfveer tot vergaren/ toe-eigenen (drive to acquire; dA)
• De drijfveer tot verdediging (drive to defend; dD)
De andere twee drijfveren zijn uniek voor mensen:
• De drijfveer om relaties op te bouwen (drive to bond; dB)
• De drijfveer te willen begrijpen (drive to comprehend; dC)

lees-verder

Evolutie van ideeën

dinsdag, maart 29th, 2016

evolutie-van-ideeen-citaat-taleb

Als Taleb in het voorgaande citaat gelijk heeft en de evolutie van ideeën vindt pas plaats met het overleven of overlijden van de dragers van die ideeën, dan kunnen er generaties overheen gaan voor oude ideeën echt zijn verdwenen.

Of heeft hij ongelijk?!

Ideeën overleven soms ook omdat ze geen kwaad kunnen. Dat klopt. Vervlogen ideeën kunnen zo maar weer opnieuw opvlammen. Dit geldt meer voor ideeën, dan voor de toevallige mutaties die de evolutie in de natuur voeden. Ideeën liggen niet alleen vast in de mensen die deze ideeën meedragen, maar ook op allerlei informatiedragers. Ideeën lijken maar niet uit te kunnen sterven. Soms worden ze een poosje vergeten, en opeens pikt iemand ze weer op.
Is de maatschappij zo verweven geraakt dat zelfs de meest abjecte ideeën zodoende beschermd worden? Missen we wellicht juist het reinigende effect van de evolutie? In de natuur sterven vele soorten uit. Menselijke voorwerpen en ideeën hebben echter de neiging om maar niet te willen verdwijnen (lees ook: “De toekomst”). Hoe komt dit?

Veel ideeën zijn niet onderscheidend genoeg. Dus leveren ze geen voor- of nadeel op. Dat soort ideeën overleeft ook. Net als allerlei zaken in de natuur overleven die geen enkel voordeel meer opleveren, maar ook geen nadeel. Ons stuitje bijvoorbeeld.
Veel voorwerpen blijven voortbestaan. Er zijn voldoende niches waarbinnen ze kunnen overleven, biotopen waarin ze floreren. Vaak als nostalgisch voorwerp, als decoratie.
Mensen houden de geschiedenis vast. Ideeën die echt beter zijn, zoals samenwerking tussen landen (de EU bijvoorbeeld) of vrede vertonen zelf weinig glans. Mensen vertonen een hang naar het sensationele. Daardoor gaan niet-spectaculaire, maar waardevolle ideeën soms verloren.
Mensen vertonen een hang naar uitgesproken denkbeelden, naar het gemakkelijk begrijpbare. De nuance verliest het daarvan.

Ideeën op zich vertonen biologisch gezien onvoldoende voor- of nadeel.

Bedrijven in een markt zijn aan evolutionaire processen onderworpen. Ideeën die deze bedrijven drijven, hebben effect op hun vermogen te overleven en op hun kansen op succes.
Die ideeën zijn, gezien het voorgaande, kwetsbaar. Want ook voor bedrijven geldt dat waardevolle ideeën vaak niet spectaculair, nauwelijks benoembaar zijn en daardoor snel veronachtzaamd worden.
Veel theorieën zijn op zich voor bedrijven niet schadelijk. Hooguit kan je stellen dat ze veel managementaandacht en middelen vergen. Dat vormt een nadeel.

Wat zijn de evolutionaire drijvers van bedrijven? Nou, bijvoorbeeld:
• Creativiteit
• Lef
• Beweeglijkheid
• Flexibiliteit

Maar, een uitstekend product met een langdurige aanhoudende vraag tegen een redelijke prijs, dat werkt ook positief.

Mensen hebben geen collectief geheugen. Bovendien worden herinneringen in de loop van de tijd slechter onthouden, ze worden vager en vager. De herinnering aan de oorlog voorkomt een tijdje de volgende oorlog. Maar, als hij verzwakt, en als hij bij jongeren ontbreekt, dan slaat de vlam gewoon weer in de pan.

Ik besef het. Dit is geen opbeurend verhaal.

Boekbespreking: “Antifragile

Organisatiecultuur en de genenpool

woensdag, oktober 14th, 2015

genen

Individuele dieren passen zich slechts heel beperkt aan veranderende omstandigheden aan. De cyclus van geboorte en dood gaat ook bij gewijzigde omstandigheden door. Althans vaak wel. De individuele dieren met eigenschappen die beter passen bij de gewijzigde overlevingskansen hebben betere overlevingskansen en daarmee eveneens een grotere kans dat zij hun eigenschappen via hun genen doorgeven aan volgende generaties. Daardoor kan in de loop van de tijd een nieuwe soort ontstaan.

Niet de levende individuen passen zich dus aan nieuwe werkelijkheden aan. Nee, er vindt een zeer geleidelijke verandering plaats doordat individuen de genenpool doorgeven die hen in hun specifieke omstandigheden succesvol maakt. Want, zij overleven meer dan hun broeders die de juiste eigenschappen missen en zij zorgen voor meer nakomelingen.

Misschien gaat het met bedrijven wel net zo. Veel bedrijven zijn slechts enigszins in staat te veranderen en om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Maar, de bedrijven met de in een tijd en op een bepaalde plaats gunstigste eigenschappen overleven. De managementkennis en –cultuur die daarbij hoort wordt doorgegeven binnen het bedrijf. Nieuwe bedrijven die in het kielzog van deze bedrijven ontstaan en de mensen die succesvol zijn binnen de overlevende bedrijven geven bij nieuwe of andere bedrijven een impuls om daar dezelfde managementcultuur tot stand te laten komen. Dit kan tot verandering leiden.

Tegelijkertijd moet je constateren dat bedrijven, maar ook de heersende managementcultuur, zo weinig veranderbereid en verandercapabel zijn, dat de kans groot is dat juist de oude niet werkende cultuur zeer veel wordt doorgegeven. Dat betekent niet veel goeds voor die bedrijven in het bijzonder en voor de economie in het algemeen.

Hoewel, jonge (onbesmette) starters zorgen wellicht weer voor voldoende vernieuwing om de economie van nieuwe brandstof te voorzien.