Posts Tagged ‘Freedman’

Heilzame variatie

zaterdag, januari 4th, 2014

div-048-20130706-bureaucratie-weet-het-niet-meer_bewerkt-2

In Antifragile pleit Taleb voor het toelaten van variaties in systemen. Een citaat:

Indeed, confusing people a little bit is beneficial—it is good for you and good for them. For an application of the point in daily life, imagine someone extremely punctual and predictable who comes home at exactly six o’clock every day for fifteen years. You can use his arrival to set your watch. The fellow will cause his family anxiety if he is barely a few minutes late. Someone with a slightly more volatile—hence unpredictable—schedule, with, say, a half-hour variation, won’t do so.
Variations also act as purges. Small forest fires periodically cleanse the system of the most flammable material, so this does not have the opportunity to accumulate. Systematically preventing forest fires from taking place “to be safe” makes the big one much worse. For similar reasons, stability is not good for the economy: firms become very weak during long periods of steady prosperity devoid of setbacks, and hidden vulnerabilities accumulate silently under the surface—so delaying crises is not a very good idea. Likewise, absence of fluctuations in the market causes hidden risks to accumulate with impunity. The longer one goes without a market trauma, the worse the damage when commotion occurs.

Taleb staat in zijn zienswijze niet alleen. In De wet van de stimulerende wanorde (A Perfect Mess) behandelen Freedman en Abrahamson hetzelfde thema. Zij concluderen dat teveel orde en netheid een probleem is. Over-organisatie leidt tot belemmeringen, die optimaal functioneren in de weg staan.

Bureaucratieën functioneren vaak slecht omdat in een bureaucratie precies is geregeld hoe in specifieke omstandigheden moet worden omgegaan met specifieke zaken. Zolang zich zaken voordoen die passen binnen de omschrijvingen en definities uit de nauw omschreven procedures werken de zaken nog wel. Als er zich zaken voordoen die daar enigszins vanaf wijken, dan stokt het bureaucratische mechanisme.

Bureaucratieën ontstaan vanuit wantrouwen, het wantrouwen dat zaken niet consistent worden afgehandeld, dat je van wispelturigheid beticht kan worden, dat je inconsequent in je handelen bent. Zeker voor overheden is dat een doodzonde.

De bureaucratie beschrijft wat mag en hoe het moet. Is iets niet omschreven, dan wordt dat gevoeld als iets dat niet mag of niet kan. Omdat onze werkelijkheid nog altijd in complexiteit toeneemt is het onmogelijk om alle afwijkingen te voorzien. De bureaucratie laat geen variatie toe. Daardoor kan ze moeilijk met afwijkingen omgaan. Als zich iets heel afwijkends voordoet, dan reageert de bureaucratie helemaal niet meer.

Hoe complexer de werkelijkheid, hoe onverstandiger bureaucratische maatregelen zijn.

Maar, hoe complexer de werkelijkheid, hoe groter ook de behoefte om daar grip op te krijgen. Helaas leidt dat maar al te vaak en al te gemakkelijk tot regeldruk. Met een averechts effect!

Lees ook: Laveren tussen willekeur en bureaucratie.

Boekbespreking Antifragile van Taleb.

Boekbespreking De wet van de stimulerende wanorde van Freedman en Abrahamson.

De wet van de stimulerende wanorde (A Perfect Mess)

zondag, april 24th, 2011

de-wet-van-de-stimulerende-wanordeGelezen:
David Freedman & Eric Abrahamson, De wet van de stimulerende wanorde (A Perfect Mess), Uitgeverij Mouria, 2007

Het is wel duidelijk dat onze geest op zijn best is als we worden afgeleid van datgene waar we ons op willen concentreren. Denk daar maar eens over na - maar niet te lang.

In A Perfect Mess kunnen notoire sloddervossen een legitimatie vinden voor hun gedrag. En, ieder die zichzelf als ordelijk beschouwd kan er inspiratie in vinden, en leren dat de orde iets meer loslaten zo zijn nut heeft.
Dit boek gaat over de nuttige aspecten van wanorde en over het onnuttige van (een overmaat aan) orde. Hierna een paar voorbeelden van zaken uit het boek waarbij orde of wanorde een rol speelt. Alle cursieve teksten in dit stukje zijn citaten uit het boek.

Orde als probleem
Teveel orde en netheid is een probleem. De auteurs wijzen daarbij op nazi-Duitsland waar die orde en netheid hoog in het vaandel stonden. Ook wordt gewezen op autisme, dat verband houdt met overdreven organisatie. Autisme is een vorm van over-organisatie die het functioneren van de drager danig belemmert.

Creativiteit
Bij creatieve sessies wordt vaak gewerkt met technieken waarbij willekeurige woorden of beelden worden ingebracht in het denkproces of de brainstorm, vaak leidt dit tot heel vruchtbare resultaten.

Denken over vrijwel alles dat niet direct verband houdt met het betreffende probleem kan helpen om je van die vooringenomenheid af te leiden en je uit de creativiteitsimpasse te halen; willekeurige input werkt goed omdat het gegarandeerd los staat van de rest. Een willekeurige hint haalt je, met andere woorden, uit je concentratie, en dient als tegengif tegen consequent denken - concentratie en consistentie zijn vaak de vijanden van creativiteit.

Onze hersenen functioneren beter met een achtergrond van wanorde.

… rommel helpt systemen om samen te vallen met hun omgeving en met anderszins ongrijpbare bronnen van informatie en verandering, en leidt daar bruikbare informatie uit af. Netheid isoleert systemen van dergelijke invloeden.

Complete chaos?
Goed, wanorde is dus nuttig. Maar, geeft de inhoud van het boek een vrijbrief voor volledige wanorde? Nee, dat ook niet.

Als we onze machteloosheid om willekeurige situaties in de hand te houden altijd onderkenden - dat wil zeggen als we volledig onder ogen zagen hoe ongeordend de wereld is - zouden we misschien verlamd raken door gevoelens van besluiteloosheid en wanhoop.

Bedrijven
Voor bedrijven geldt dat overmatig ordenen hen niet helpt. Lange termijnplanningen in bedrijven doen er eigenlijk niet echt toe. Bedrijven die aan langjarige strategische planning doen, doen het niet beter, maar ook niet slechter, dan bedrijven die dat niet doen. Bedrijven die het niet doen spelen gemakkelijker in op nieuwe omstandigheden. Bedrijven die het wel doen spelen voldoende in op nieuwe gebeurtenissen. Dit laatste waarschijnlijk omdat de langjarige planning genegeerd wordt als de situatie daarom vraagt. De meeste mensen hebben het gevoel dat zij meer orde in hun bestaan moeten brengen. De meeste bedrijven handelen daar ook naar. Of dat zo nuttig is…?

Kernenergie
Een curieus stukje uit dit boek wil ik u niet onthouden. Dat stukje gaat over kernenergie. De risico”””’’s van kernenergie worden daarin als schromelijk overdreven voorgesteld. Wat dit met de thematiek van het boek te maken heeft blijft onduidelijk. Gesteld wordt dat andere landen dan de VS, zoals Frankrijk en Japan er meer ontspannen mee omgaan. Het bekijken van kerncentrales in Japan wordt als leuke toeristische attractie ten tonele gevoerd. Toen ik het boek las was de nieuwste kernramp in Japan gaande: Fukushima.

Slot
Eén discutabel stukje, zoals het voorgaande, in een boek bepaalt niet de waarde van dat boek. Dit boek biedt veel aan hen die denken dat ordening altijd nuttig is en rommel altijd fout. Aan hen die enige wanorde wel weten te waarderen geeft dit boek de achtergronden om daar een rationele uitleg aan te geven.

Aanbevolen!

Dit boek op managementboek.nl en op bol.com