Posts Tagged ‘holacracy’

Vernieuwing bij Morning Star

woensdag, maart 22nd, 2017

mgt-471-morning-star

In een hiërarchie hebben medewerkers doorgaans weinig zeggenschap. Het is voor hen heel moeilijk om voet aan de grond te krijgen voor nieuwe ideeën. Sommige, vooral jonge, medewerkers proberen nog weleens wat. Vanuit hun heilig vuur en met hart voor hun organisatie proberen zij soms iets nieuws uit. Als zij één of meerdere keren hun neus gestoten hebben, dan neemt de bereidheid om de nek uit te steken af. Medewerkers hebben daarmee de neiging te aanvaarden dat verandering alleen van bovenaf kan plaatsvinden.

lees-verder

Holacratie, voor wie?

woensdag, maart 8th, 2017

mgt-381-glassfrog

Vandaag wil ik een observatie met u delen over holacratie. Dat is de volgende. Wat ik waarneem is dat zowel mensen die een voorkeur hebben voor het sterk structureren van hun werk als mensen die meer geloof hebben in de doorslaggevende invloed van de menselijke kant van samenwerking zich kunnen vinden in de besturingssystematiek van holacratie.

lees-verder

Hamel, empowerment en holacratie

maandag, februari 20th, 2017

mgt-472-empowerment-hamelkopie

Ik schreef hier al vaker over holacratie (lees: “Holacratie en ik”). Ook bij holacratie is er geen sprake van machtstoekenning omdat de macht, of liever gezegd: het leiderschap, is gedistribueerd. Iedereen heeft binnen de aan hem toegekende rollen zelf zeggenschap.

lees-verder

Als je geen doel hebt dan kom je nergens! Of…?

zaterdag, februari 4th, 2017

mgt-453

Het is al bijna weer een dogma aan het worden, zo lijkt het. Iedereen zegt het. Weliswaar in varianten, maar het komt op hetzelfde neer. Laatst, ik ben vergeten waar precies, stond het er wel heel expliciet: “Zonder doel kom je tenslotte nergens!” Hoezo tenslotte? Daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.

lees-verder

Holacracy en de ongeschreven regels van Scott-Morgan

maandag, september 5th, 2016

citaat-scott-morgan

Scott-Morgan vraagt zich af hoe het zou voelen om in een omgeving zoals hij beschrijft te werken. Wel, dat voelt prettig!

lees-verder-met-kader

Holacracy en empowerment

dinsdag, juni 14th, 2016

baby-empowerment

In zijn artikel “The Irony of Empowerment” wijst Brian Robertson (de bedenker van holacracy) erop dat er achter het begrip empowerment in traditionele organisaties een merkwaardige paradox schuilgaat. Er is sprake van empowerment als medewerkers tot op het “laagste” niveau van de organisatie bevoegdheden krijgen. Het paradoxale is dat die medewerkers alleen empowered kunnen worden als hun bazen dat willen. De bazen bepalen in hoeverre ze medewerkers empoweren. Medewerkers krijgen bevoegdheden omdat de hiërarchische bazen dat toestaan, dat gunnen. Even gemakkelijk kunnen ze de bevoegdheden weer terughalen.

Lees verder…

Ongeduld

donderdag, mei 26th, 2016

verandermoe

Bij PRO6 managers zijn we holacratie aan het invoeren (lees: “Holacratie en ik”). Of eigenlijk: we hebben holacratie ingevoerd. Maar, we zijn nog niet klaar. Sommige dingen kunnen duidelijk beter. Meer holacratisch, minder traditioneel. Rollen kunnen nog meer gespecificeerd worden en aan meerdere verschillende mensen worden toebedeeld. Sommige dingen stammen nog uit onze pre-holacratie. Ook dat kan beter.

Het is opmerkelijk dat dit een behoorlijk aantal medewerkers onrustig maakt. Er is gretigheid om dit aan te pakken. En het leidt tot ongeduld als mensen zien dat een ander verbeteringen in zijn rol nog niet oppakt.

Lees verder

Mair en holacratie

zondag, mei 22nd, 2016

mair-holacratie

Laatst trof me een grote overeenkomst tussen het vertrekpunt van twee wijzen van organiseren. Dit, terwijl de wijze waarop die beide organisatievormen tot een oplossing komen totaal verschillend is! Dit frappeerde me zodanig dat ik mijn gedachten hierover graag met u wil delen.

Lees verder…

Zelfsturing en consensus

dinsdag, mei 10th, 2016

ja-ja-nee

Over zelfsturing bestaan veel vooroordelen. Eén van die vooroordelen is dat alle besluitvorming vast zou lopen in stroeve langdurige trajecten omdat zelfsturing “vanzelfsprekend” leidt tot streven naar ultieme consensus. Frederic Laloux stelt zelfs dat veel mensen vanwege dit vooroordeel zelfmanagement al op voorhand verwerpen.

Lees verder

Holacracy en vorm

dinsdag, maart 15th, 2016

wouter-hart

Wouter Hart wijst in een artikel op internet op het gebruik van taal. Omdat mensen heel veel aandacht geven aan vorm kunnen ze de inhoud wel eens missen. Hart beschrijft wat er gebeurt als er teveel aandacht wordt gegeven aan de naam van wat in organisaties ingevoerd wordt in plaats van aan de bedoeling er achter. Het artikel is geschreven rond het onderwerp zelforganisatie. Holacratie is een vorm van zelfsturing. Wat bij Hart over zelfsturing wordt geschreven kan vrijwel geheel worden gelezen voor holacracie.

Zelforganisatie is een organiseervorm en daarmee per definitie een middel en niet datgene waar het uiteindelijk om gaat. Dus wanneer je een organisatieverandering plaatst onder de titel zelforganisatie, zet je iedere keer dat het woord langskomt, de vorm in het licht en niet de bedoeling en de visie en de beweging daarnaartoe. Je bekrachtigt zo de neiging die mensen toch al hebben om van het middel een doel op zich te maken en je bevordert de valkuil die organisatieverandering toch al heeft, dat er een interne focus ontstaat die losraakt van het denken vanuit de klant.

De meeste mensen die al wat langer werken zijn opgegroeid in klassieke organisaties. Organisaties met een hiërarchische hark als organogram. Zogenaamde command & control-organisaties. Omdat we hierin zijn opgegroeid ervaren we dit als gewoon, als normaal. Zo gewoon zelfs, dat we het eigenlijk niet eens meer bewust ervaren. Niemand is met het besturingssysteem bezig. Het is er, maar, omdat we het niet als iets bijzonders ervaren speelt het geen rol. We handelen binnen de regels van het bijbehorende spel. Dat wel.

Wat je hebt geïnternaliseerd, maakt je onbewust bekwaam. Daardoor neem je de vele (al dan niet geschreven) regels van command & control niet meer waar.

Holacratie is “anders”. Daardoor trekt de vorm veel aandacht naar zich toe. Het is zichtbaar omdat het “anders” is. Een gevaar is dan dat er veel aandacht wordt gevestigd op het besturingssysteem op zichzelf en weinig op de bedoelingen er achter. Omdat een aantal regels binnen holacratie op het eerste gezicht nogal overdreven en rigide over kan komen, kan dit ook aversie opwekken.

Ik moet toegeven dat ik hier toen we bij PRO6 managers holacratie introduceerden zelf ook sceptisch tegenover stond. Als je ermee werkt blijken die regels echter vanzelf in te slijten. Zo blijft de beoogde werking van die regels over. Een werking waarmee de beoogde bedoelingen worden gerealiseerd. Flexibiliteit en toch structuur, ruimte voor vakmanschap, enzo. Het levert veel op (lees: “Holacratie en ik”).

Hart hamert op het belang van het voor het voetlicht brengen van de achterliggende visie en de bedoelingen.

Het is de kunst om het verhalenweefsel vanuit de visie te laten ontstaan en juist niet te veel vanuit de vormen – hoe aantrekkelijk die ook kunnen zijn. Ik zeg wel eens dat mensen zo gevoelig zijn voor de vorm dat je bij wijze van spreken tien keer de bedoeling van iets moet vertellen om je één keer de vorm te kunnen permitteren – als je wil voorkomen dat de vorm centraal komt te staan.

Een duidelijke boodschap voor iedereen die te maken heeft met holacratie of die er iets mee wil: besteedt aandacht aan de visie, de bedoelingen. Heel veel, heel vaak. Minder dan aan het systeem.

Misschien kan je dus ook beter niet spreken over de implementatie van holacratie, maar over datgene wat je ermee wilt bereiken. Daarbij spelen de volgende drie zaken een hoofdrol.
1. Aansluiten bij wat de klant nodig heeft (niet wat de klant vraagt), en daarom;
2. de professionals in hun kracht, en dus;
3. de rest is ondersteunend.

De titel voor de organisatieverandering vormt een belangrijk verhaal. Dus je kunt beter iets kiezen dat je écht in het licht wil zetten. ‘De bedoeling’ of ‘De leerling centraal’ of ‘anders denken, anders doen’ et cetera.

Citaat uit: Wouter Hart, Verdraaide Zelforganisaties.’Longread’ over zelforganiserende teams. Op zoek naar het echte verhaal!, https://www.managementsite.nl/zelforganiserende-teams-verdraaide-zelforganisaties?loggedin=true, februari 2016