Posts Tagged ‘holacracy’

Cultuur, holacracy, formele en informele organisatie

dinsdag, oktober 17th, 2017

mgt-541-holacracy-cultuur-formele-informele-organisatie

Schein betoogt in “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming” dat organisatieculturen ontstaan uit successen in het verleden. De manier van denken, werken en handelen heeft het succes van de organisatie bewerkstelligd. Door dit succes benadert de organisatie nieuwe zaken ook met de vertrouwde insteek en aanpak. Hoe vaker en langer dit goed gaat, hoe sterker (maar ook starder) de cultuur wordt.
Dus: succes leidt tot (een sterke) organisatiecultuur.

lees-verder

Vernieuwing bij Morning Star

woensdag, maart 22nd, 2017

mgt-471-morning-star

In een hiërarchie hebben medewerkers doorgaans weinig zeggenschap. Het is voor hen heel moeilijk om voet aan de grond te krijgen voor nieuwe ideeën. Sommige, vooral jonge, medewerkers proberen nog weleens wat. Vanuit hun heilig vuur en met hart voor hun organisatie proberen zij soms iets nieuws uit. Als zij één of meerdere keren hun neus gestoten hebben, dan neemt de bereidheid om de nek uit te steken af. Medewerkers hebben daarmee de neiging te aanvaarden dat verandering alleen van bovenaf kan plaatsvinden.

lees-verder

Holacratie, voor wie?

woensdag, maart 8th, 2017

mgt-381-glassfrog

Vandaag wil ik een observatie met u delen over holacratie. Dat is de volgende. Wat ik waarneem is dat zowel mensen die een voorkeur hebben voor het sterk structureren van hun werk als mensen die meer geloof hebben in de doorslaggevende invloed van de menselijke kant van samenwerking zich kunnen vinden in de besturingssystematiek van holacratie.

lees-verder

Hamel, empowerment en holacratie

maandag, februari 20th, 2017

mgt-472-empowerment-hamelkopie

Ik schreef hier al vaker over holacratie (lees: “Holacratie en ik”). Ook bij holacratie is er geen sprake van machtstoekenning omdat de macht, of liever gezegd: het leiderschap, is gedistribueerd. Iedereen heeft binnen de aan hem toegekende rollen zelf zeggenschap.

lees-verder

Als je geen doel hebt dan kom je nergens! Of…?

zaterdag, februari 4th, 2017

mgt-453

Het is al bijna weer een dogma aan het worden, zo lijkt het. Iedereen zegt het. Weliswaar in varianten, maar het komt op hetzelfde neer. Laatst, ik ben vergeten waar precies, stond het er wel heel expliciet: “Zonder doel kom je tenslotte nergens!” Hoezo tenslotte? Daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.

lees-verder

Holacracy en de ongeschreven regels van Scott-Morgan

maandag, september 5th, 2016

citaat-scott-morgan

Scott-Morgan vraagt zich af hoe het zou voelen om in een omgeving zoals hij beschrijft te werken. Wel, dat voelt prettig!

lees-verder-met-kader

Holacracy en empowerment

dinsdag, juni 14th, 2016

baby-empowerment

In zijn artikel “The Irony of Empowerment” wijst Brian Robertson (de bedenker van holacracy) erop dat er achter het begrip empowerment in traditionele organisaties een merkwaardige paradox schuilgaat. Er is sprake van empowerment als medewerkers tot op het “laagste” niveau van de organisatie bevoegdheden krijgen. Het paradoxale is dat die medewerkers alleen empowered kunnen worden als hun bazen dat willen. De bazen bepalen in hoeverre ze medewerkers empoweren. Medewerkers krijgen bevoegdheden omdat de hiërarchische bazen dat toestaan, dat gunnen. Even gemakkelijk kunnen ze de bevoegdheden weer terughalen.

Lees verder…

Ongeduld

donderdag, mei 26th, 2016

verandermoe

Bij PRO6 managers zijn we holacratie aan het invoeren (lees: “Holacratie en ik”). Of eigenlijk: we hebben holacratie ingevoerd. Maar, we zijn nog niet klaar. Sommige dingen kunnen duidelijk beter. Meer holacratisch, minder traditioneel. Rollen kunnen nog meer gespecificeerd worden en aan meerdere verschillende mensen worden toebedeeld. Sommige dingen stammen nog uit onze pre-holacratie. Ook dat kan beter.

Het is opmerkelijk dat dit een behoorlijk aantal medewerkers onrustig maakt. Er is gretigheid om dit aan te pakken. En het leidt tot ongeduld als mensen zien dat een ander verbeteringen in zijn rol nog niet oppakt.

Lees verder

Mair en holacratie

zondag, mei 22nd, 2016

mair-holacratie

Laatst trof me een grote overeenkomst tussen het vertrekpunt van twee wijzen van organiseren. Dit, terwijl de wijze waarop die beide organisatievormen tot een oplossing komen totaal verschillend is! Dit frappeerde me zodanig dat ik mijn gedachten hierover graag met u wil delen.

Lees verder…

Zelfsturing en consensus

dinsdag, mei 10th, 2016

ja-ja-nee

Over zelfsturing bestaan veel vooroordelen. Eén van die vooroordelen is dat alle besluitvorming vast zou lopen in stroeve langdurige trajecten omdat zelfsturing “vanzelfsprekend” leidt tot streven naar ultieme consensus. Frederic Laloux stelt zelfs dat veel mensen vanwege dit vooroordeel zelfmanagement al op voorhand verwerpen.

Lees verder