Posts Tagged ‘holisme’

Reductionisme en projectmanagement

zaterdag, november 18th, 2017

pm-120-vlees-varkens

Natuurlijk kun je projecten en het managen van projecten uiteenrafelen in allerlei deelaspecten en “subroutines”. En dat gebeurt dan ook. Een methode als PRINCE2 heeft dat tot in het extreme doorgevoerd. Alles is uiteengerafeld. Tot in details is uitgewerkt wat, wanneer en hoe moet gebeuren. Het kan haast niet meer mis gaan, toch? Alles is uitgedacht. Als je het handboek volgt, dan komt het wel goed met je project. Maar, is dat wel zo?

lees-verder

Dawkins, blauwdrukken en reductionisme

zaterdag, juli 22nd, 2017

mgt-556-schein_bewerkt-1

Projectmanagementmethoden gaan vaak uit van het principe van de blauwdruk. Geanalyseerd is wat er zoal binnen projecten gebeurt en kan gebeuren. In de methode krijgen die gebeurtenissen en handelingen allemaal hun plekje. De gedachte is vervolgens dat je vanzelf projectsucces boekt als je de methode trouw volgt.
De aanpak is reductionistisch. Het project wordt uiteengerafeld in stukjes en beetjes. Al die stukjes en beetjes moeten tot het beoogde projectresultaat leiden.

lees-verder

Reductionisme en projecten

donderdag, oktober 13th, 2016

pm-098-2016-09-25-230925

Opvallend in sommige veelgebruikte projectmanagementmethoden is dat ze eerder reductionistisch dan holistisch zijn. IPMA heeft alle kennis en vaardigheden in een BOK (Body of Knowledge) vastgelegd, PRINCE2 heeft juist allerlei (deel-)activiteiten uiteengerafeld en legt exact vast wat wanneer in welk geval moet gebeuren. Ook veel handboeken die organisaties zelf opstellen hebben dit karakter.

lees-verder

Losse onderdelen maken geen fiets/project

donderdag, december 17th, 2015

fietsIn het PM3-model ga ik uit van een “holistisch” perspectief. Bij het managen van een project ben je continue bezig met de grote lijn en met kleine details. Je bent bezig met delen en met het geheel. Je denkt van voor naar achter en van achter naar voren.

Prince2 hanteert een meer mechanische reductionistische wereldvisie. Alles wordt uiteengerafeld. Het probleem is echter dat je geen geheel krijgt als je vele losse onderdelen bij elkaar voegt.

Je kan een fiets volledig uit elkaar halen en de onderdelen op een grote tafel uitstallen. Al die onderdelen bij elkaar maken geen fiets! Laat staan een fietstocht, wat de reden was waarom je überhaupt een fiets wilde.

Nieuw artikel: Holisme en projectmanagement? Complexiteit en gecompliceerdheid

zaterdag, maart 26th, 2011

Op pm3.markensteijn.com een nieuw artikel geplaatst: Holisme en projectmanagement? Complexiteit en gecompliceerdheid.
Waarom klassiek projectmanagement niet langer toereikend is voor de complexe projecten.

Volg onderstaande link:
pm3.markensteijn.com/holisme.htm