Posts Tagged ‘informele organisatie’

Professionaliseringsslag

woensdag, november 8th, 2017

mgt-570-formulieren

Wanneer mensen, ik bedoel vooral managers, spreken over professionaliseren of over een professionaliseringsslag, dan kan je maar beter op je hoede zijn. Maar al te vaak wordt gedacht dat meer handboeken, meer procedures, meer checklists een teken van professionaliteit zijn. Professionaliseren, dat betekent meestal: meer management.

lees-verder

Cultuur, holacracy, formele en informele organisatie

dinsdag, oktober 17th, 2017

mgt-541-holacracy-cultuur-formele-informele-organisatie

Schein betoogt in “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming” dat organisatieculturen ontstaan uit successen in het verleden. De manier van denken, werken en handelen heeft het succes van de organisatie bewerkstelligd. Door dit succes benadert de organisatie nieuwe zaken ook met de vertrouwde insteek en aanpak. Hoe vaker en langer dit goed gaat, hoe sterker (maar ook starder) de cultuur wordt.
Dus: succes leidt tot (een sterke) organisatiecultuur.

lees-verder

Organisatorische schizofrenie

zondag, mei 3rd, 2015

venn-diagram-schizofrene-organisatie

Eens hoorde ik een technisch medewerker tegen zijn projectleider zeggen: “oké, ik open dat document wel even, dan kunnen ze zien dat ik het gereviewd heb”. Volgens het kwaliteitssysteem moet hij het reviewen. Het feit dat hij het eigenlijk niet doet is een teken dat het betreffende plan geen enkele waarde voor hem heeft in zijn werk. Waarom moet hij het dan reviewen?

In veel sterk formeel gerichte organisaties zie je dit soort verschijnselen. Mensen doen kunstjes om aan de vereisten uit het kwaliteitshandboek te voldoen. Maar dan wel op zo’n manier dat het niets meer te maken heeft met de oorspronkelijke bedoelingen van degene die de procedure schreef.

Hoe formeler de organisatie, hoe groter de kloof tussen formeel en informeel is. De echte informele organisatie doet wat nodig is voor het werk en soms nog wat dingen die nodig zijn om aan het kwaliteitshandboek te voldoen. De formele organisatie, de bedoelingen zoals vastgelegd in regels en procedures, beschrijft iets heel anders. De papieren en de echte werkelijkheid hebben steeds minder met elkaar te maken.

Organisatorische schizofrenie.

Alle bovenbazen kunnen tevreden aantonen dat ze werken conform de kwalitatieve vereisten. De papieren werkelijkheid klopt. Tegelijkertijd doen de medewerkers hun werk naar eigen inzicht.

Twee werelden. Ik vermoed dat in negen van de tien gevallen de informele organisatie kwalitatief beter is dan de papieren organisatie van de kwaliteitshandboeken!