Posts Tagged ‘managementliteratuur’

De managementfarce

woensdag, december 27th, 2017

mgt-581-niet-valide-logica-mgt

Veel ideeën over management wordt een legitimatie meegegeven door te verwijzen naar “wetenschappelijk” onderzoek. Taylor zette daarvoor begin vorige eeuw de toon met zijn Scientific management. In De Managementmythe maakt Matthew Stewart daar gehakt van. Net als van het wetenschappelijke karakter van werken van Mayol, McGregor, Ansoff, Porter en Peters & Waterman, overigens.

lees-verder

Falsificaties van managementliteratuur

vrijdag, januari 29th, 2016

popper-management-witte-zwanen

In “De goeroes en Popper” schreef ik al over de wetenschappelijke onhoudbaarheid van veel managementtheorieën. Een veelgebruikte categorie in de managementliteratuur bestaat uit de volgende opbouw:
• Identificatie van een aantal buitengewoon presterende bedrijven (of leiders daarvan);
• Identificatie van overeenkomende kenmerken van deze bedrijven (of van de leiders daarvan);
• Conclusie dat de geïdentificeerde kenmerken dan wel de kenmerken moeten zijn die deze bedrijven (of leiders daarvan) succesvol maken.

Helaas, dit is een ondeugdelijke redeneerlijn. Op basis van een eindig aantal waarnemingen kan nooit een algemene uitspraak worden geverifieerd.

Een voorbeeld, je kan in je leven wel honderdduizend witte zwanen hebben gezien en daardoor van mening zijn dat alle(!) zwanen wit zijn, tot je die eerste zwarte zwaan ziet. Weg is je algemene regel.

Ga eens na hoeveel boeken of artikelen je hebt gelezen met de voorgaande redeneerlijn. Ze zitten altijd bezijden de waarheid. De algemene redenering is doorgaans gemakkelijk te falsifiëren. Je hoeft maar één bedrijf (of leider daarvan) voor ogen te halen dat over dezelfde kenmerken als de bejubelde bedrijven beschikt, maar dat niet succesvol is, en weg is je theorie.

Veel bedrijven (of leiders daarvan. Ik blijf het maar herhalen) die in genoemde boeken zijn bejubeld blijken binnen kortere of langere tijd na verschijnen van het betreffende boek afgedaald te zijn naar de middelmaat of erger.

Dat is overigens verklaarbaar met een bekende wetmatigheid, namelijk die van de regressie naar het gemiddelde. Uitschieters naar boven (maar ook naar beneden) blijven zelden heel lang ver boven (of onder) het gemiddelde. De kans dat uitschieters meer naar het gemiddelde toe bewegen dan daarvan vandaan te blijven is namelijk per definitie veel groter.

De goeroes en Popper

zaterdag, januari 9th, 2016

citaat-popperHet bovenstaande citaat uit “De groei van kennis” van Popper heeft nogal wat implicaties voor veel managementtheorieën. Organisaties zijn uiterst complexe entiteiten die bevolkt zijn met vele actoren die allemaal anders zijn. Of, anders gezegd, er zijn geen twee mensen in een organisatie gelijk, al die mensen zijn verbonden doordat ze werken voor iets gezamenlijks. Als er geen twee mensen gelijk zijn, dan zullen die mensen anders reageren op prikkels uit hun omgeving. Ze zullen niet allemaal verschillend reageren op dezelfde prikkel, maar de kans dat alle mensen hetzelfde reageren is uiterst gering. Bij grote aantallen mensen is die kans zelfs nihil.

Er zijn, zoals gezegd, geen twee mensen in een organisatie gelijk, dit impliceert dat bij iedere managementhandeling het vrijwel onmogelijk is dat alle mensen die effecten van een dergelijke handeling ervaren hetzelfde zullen reageren.

Veel managementtheorieën bestaan uit “to do’s”. De teneur is daarbij “doe …, want dan zal … Waarbij uiteraard altijd een positief effect volgt.

Wel, dat laatste is dus niet rationeel conform Poppers ideeën. Een theorie krijgt bij Popper pas een karakter van waarheid, als en zolang je er niet in slaagt die theorie te falsifiëren. En heel veel managementtheorieën zijn juist erg makkelijk te falsifiëren. Immers, door de enorme diversiteit aan actoren binnen een organisatie, zal er bij iedere “doe dit” altijd wel iemand zijn waarbij het beoogde effect niet optreedt. Daarmee is de theorie gefalsifieerd.

Nou stelt Popper elders weliswaar dat iedere theorie ondanks dat deze is gefalsifieerd nog steeds een geschikt werkingsgebied kan hebben. Maar, dat neemt niet weg, dat veel managementtheorieën een veel grotere broek aantrekken dan wetenschappelijk aanvaardbaar is.

Het is goed om dit in het achterhoofd te houden bij het lezen van managementgoeroes. Wat zij schrijven is zelden wetenschappelijk te staven!

De groei van kennis” bij bol.com.