Posts Tagged ‘organisatiecultuur’

Cultuurverandering

dinsdag, augustus 29th, 2017

mgt-561-schein-cultuurverandering

Edgar Schein was een van de eersten die uitgebreid over organisatiecultuur nadacht en publiceerde. De opsomming die hij geeft van de manieren waarop cultuur verandert is nog steeds bruikbaar.

lees-verder

De paradox van de succesvolle organisatiecultuur

zaterdag, juli 8th, 2017

mgt-543-schein_bewerkt-1

Citaten uit “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming

Boekbespreking “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming

De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming” bij bol.com

Boekbespreking “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming”

dinsdag, juli 4th, 2017

mgt-542-2017-05-14-171433

Edgar Schein was een van de eersten die uitgebreid aandacht heeft besteed aan organisatiecultuur. “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming” stamt uit de vorige eeuw, maar is nog steeds de moeite van het lezen waard. Veel van zijn inzichten zijn nog immer waardevol en waardevast. Soms zijn er wel kanttekeningen bij te plaatsen. Maar, wat wil je, bij zo’n relatief recent onderwerp van onderzoek? Het sterke van Schein’s inzichten is dat hij organisatiecultuur niet beschouwt als een eenvoudig concept. Ook maakt hij duidelijk dat het boven tafel krijgen van de specifieke cultuurcomponenten die essentieel zijn voor het functioneren van een specifieke organisatie geen sinecure is.

lees-verder

Organisatiecultuur, een lastig begrip

zaterdag, juni 24th, 2017

mgt-529-vastgeroest

De term cultuurverandering wordt voor veel verschillende soorten verandering gebruikt. Soms gaat het om het benadrukken van nieuwe waarden, soms om de verandering van de structuur, van processen of van beloningsstructuren. In het eerste geval worden die waarden geassocieerd met een beter passende cultuur. In het laatste geval worden veranderingen in gang gezet met de verwachting dat dit een positief effect op de cultuur zal hebben.

lees-verder

De vaagheid van het begrip organisatiecultuur

zaterdag, juni 10th, 2017

organisatiecultuur_versus_gedrag

De auteurs van Reconsidering Change Management nemen na een uitgebreide literatuurstudie naar organisatiecultuur een breed en eigenlijk ook wel erg diffuus beeld waar. Voldoende om er eens aandacht aan te besteden op deze site. Eerst de auteurs aan het woord.

lees-verder

Is cultuurverandering makkelijk?

zaterdag, april 8th, 2017

mgt-464-korea-cultuur

In “Cultuur werkt!” wordt onder andere verslag gedaan van een interview met R.P. van Wingerden. Hij stelt: “Cultuur is voor honderd procent aangeleerd en dus kun je cultuur ook veranderen”.

Wonderlijk. Onze moedertaal is ook voor 100% aangeleerd. Dus kun je die ook veranderen. Althans als we voorgaande redenering volgen. En wat betekent dat veranderen dan. Een andere taal aanleren? Je eigen taal achter je laten?

lees-verder

Cultuur en Duintjer

zaterdag, maart 25th, 2017

mgt-457-naamloos-9_bewerkt-2

In 1983 werd “Rondom regels” gepubliceerd. Hierin deed Duintjer verslag van zijn onderzoek naar wat hij noemt regel-geleid gedrag. Mij frappeerde dat de kenmerken van regel-geleid gedrag zijn te zien en te lezen als regels die gelden voor organisatiecultuur. Reden genoeg om er eens aandacht aan te besteden.

lees-verder

Holacracy en de ongeschreven regels van Scott-Morgan

maandag, september 5th, 2016

citaat-scott-morgan

Scott-Morgan vraagt zich af hoe het zou voelen om in een omgeving zoals hij beschrijft te werken. Wel, dat voelt prettig!

lees-verder-met-kader

Gewenste cultuur

donderdag, juli 7th, 2016

gewenste-cultuur

Als je nadenkt over de cultuur die je in een organisatie zou wensen, wat zou dan voor jou belangrijk zijn? Ik heb een keer zo’n lijstje gemaakt. Ik heb er niet lang bij nagedacht. Het zijn dingen die gelijk in me opkwamen. Het werd dit lijstje:

• Plezier in het werk;
• Intrinsieke motivatie, intrinsieke beloning;
• “What’s in it for me?”;
• Pokon, aandacht en liefde;
• Legitiem leiderschap;
• Geloofwaardig leiderschap doet volgen;
• Voorbeeldgedrag.

lees-verder-met-kader1

Holacratie en cultuur

woensdag, maart 9th, 2016

resultaat-cultuurtest-springest

Springest is een organisatie die volgens de principes van holacratie is georganiseerd. In het artikel “Holacracy: a new way of organizing” schrijft Marcella Bremer over Springest. Beschreven worden de resultaten van een cultuurtest bij Springest. Dit cultuurmodel scoort op vier dimensies. “Adhocracy” versus “Hierarchy” en “Clan” versus “Market”. De scores zijn bij Springest evenwichtig over de vier dimensies verdeeld (zie afbeelding en volg voor meer informatie de link naar het artikel). Ofwel de organisatie is zowel intern als extern gericht, kent stabiliteit en flexibiliteit. Dat laatste komt overeen met de beloften van holacratie. Die biedt structuur en flexibiliteit.

De auteur noemt ook de lage score op hiërarchie als opvallend, de meeste organisaties scoren veel hoger. Ook dat is te verwachten bij een holacratie. Niet bazen bepalen wat er gebeurt, maar iedereen heeft een rol in de besluitvorming iedereen kan verbetervoorstellen doen en iedereen kan bezwaren maken. Er is daardoor nauwelijks sprake van hiërarchie.

Nog een opvallende uitkomst is dat er tussen de bestaande en gewenste cultuur vrijwel geen verschil is bij Springest. Dat is een interessant gegeven. Dat zou weleens inherent aan holacratie kunnen horen. Immers bij holacratie kan iedereen zijn spanningen voortdurend uiten, iedereen kan voorstellen doen en iedereen heeft de plicht om mee te denken om de ingebrachte spanningen, van wie die ook komen, te helpen oplossen. Dat moet er haast wel toe leiden dat de werkelijkheid binnen een organisatie heel dicht bij het wensbeeld komt!

Bij holacratie worden de structuur en de rollen met de bijbehorende verantwoordelijkheden vastgelegd (en voortdurend aangepast) in Glassfrog. Soms wordt organisatiecultuur als iets ongrijpbaars voorgesteld of gedacht. Dat valt wel mee. Organisatiecultuur is in mijn ogen een resultante van allerlei andere zaken, zoals de structuur, de procedures, de systemen, en dergelijke. Al die zaken zijn gevormd rond de wensen van de mensen die binnen zo’n organisatie rollen vervullen, daardoor passen ze ook bij die mensen in hun rollen. Dat de daaruit resulterende cultuur ook past kan dan geen verrassing meer zijn, toch?

Meer weten over holacratie of over organisatiecultuur lees de volgende artikelen op deze site: “Holacratie en ik” en “Organisatiecultuur”.