Posts Tagged ‘verandering’

Boekbespreking “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming”

dinsdag, juli 4th, 2017

mgt-542-2017-05-14-171433

Edgar Schein was een van de eersten die uitgebreid aandacht heeft besteed aan organisatiecultuur. “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming” stamt uit de vorige eeuw, maar is nog steeds de moeite van het lezen waard. Veel van zijn inzichten zijn nog immer waardevol en waardevast. Soms zijn er wel kanttekeningen bij te plaatsen. Maar, wat wil je, bij zo’n relatief recent onderwerp van onderzoek? Het sterke van Schein’s inzichten is dat hij organisatiecultuur niet beschouwt als een eenvoudig concept. Ook maakt hij duidelijk dat het boven tafel krijgen van de specifieke cultuurcomponenten die essentieel zijn voor het functioneren van een specifieke organisatie geen sinecure is.

lees-verder

Diversiteit en veranderingsvermogen

dinsdag, juni 13th, 2017

mary-parker-follett

Wie diversiteit schuwt, die blokkeert ongemerkt en wellicht zelfs ongewild de zo noodzakelijke voortdurende aanpassing aan de veranderende werkelijkheid. Conflict is een uitingsvorm van diversiteit en heeft vanuit dat perspectief waarde. Conflicten schuwen en vermijden leidt tot het teloorgaan van diversiteit. Het leidt tot uitsluiting van “afwijkenden”. Uitsluiting van afwijkenden leidt tot verstarring en uiteindelijk tot stilstand. En, zoals we hopelijk alemaal weten: stilstand is achteruitgang.

lees-verder

Hamel, efficiency en aanpasbaarheid

dinsdag, mei 2nd, 2017

efficiency-hamel

Gary Hamel maakt in “Wat er nu toe doet” één ding duidelijk. Een groot aanpassingsvermogen en efficiency staan op gespannen voet met elkaar. Wij hebben onze organisaties allemaal op het laatste gericht, terwijl het huidige tijdsgewricht met alle veranderingen die voortdurend om ons heen plaatsvinden om het eerste vraagt.

Citaat uit “Wat er nu toe doet”.

Boekbespreking “Wat er nu toe doet

lees-verder

Is cultuurverandering makkelijk?

zaterdag, april 8th, 2017

mgt-464-korea-cultuur

In “Cultuur werkt!” wordt onder andere verslag gedaan van een interview met R.P. van Wingerden. Hij stelt: “Cultuur is voor honderd procent aangeleerd en dus kun je cultuur ook veranderen”.

Wonderlijk. Onze moedertaal is ook voor 100% aangeleerd. Dus kun je die ook veranderen. Althans als we voorgaande redenering volgen. En wat betekent dat veranderen dan. Een andere taal aanleren? Je eigen taal achter je laten?

lees-verder

Hamel, evolutie en six sigma

woensdag, april 5th, 2017

mgt-468

In “Wat er nu toe doet” legt Hamel verbanden tussen de evolutieleer enerzijds en de manier waarop organisaties opereren anderzijds. Via DNA geven wij allerlei eigenschappen door. De combinatie van het DNA van verschillende ouders zorgt voor nieuwe combinaties en doordat er soms rare dingen gebeuren bij de replicatie van DNA treden er soms onverwachte wijzigingen op. Sommige wijzigingen maken de nieuw ontstane wezens soms dermate geschikt voor een bepaalde omgeving dat er zelfs nieuwe soorten uit kunnen voortkomen. Of: mutaties van soorten die (nog) beter toegerust zijn voor overleving.

lees-verder

Vernieuwing bij Morning Star

woensdag, maart 22nd, 2017

mgt-471-morning-star

In een hiërarchie hebben medewerkers doorgaans weinig zeggenschap. Het is voor hen heel moeilijk om voet aan de grond te krijgen voor nieuwe ideeën. Sommige, vooral jonge, medewerkers proberen nog weleens wat. Vanuit hun heilig vuur en met hart voor hun organisatie proberen zij soms iets nieuws uit. Als zij één of meerdere keren hun neus gestoten hebben, dan neemt de bereidheid om de nek uit te steken af. Medewerkers hebben daarmee de neiging te aanvaarden dat verandering alleen van bovenaf kan plaatsvinden.

lees-verder

Boekbespreking “Reconsidering Change Management”

zaterdag, maart 11th, 2017

mgt-498-reconsidering-change-management-1

Veranderingsprocessen worden vaak ingeleid met een veranderverhaal waarin wordt weergegeven wat van belang is om die verandering te laten slagen. De auteurs van “Reconsidering Change Management” noteren dat er uit de literatuur weliswaar een soort algemeen gehele deler is te halen, maar dat deze verhalen vrijwel nooit worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

Met hun boek leggen zij de elementen uit gebruikelijk veranderverhalen tegen de wetenschappelijke lat.

lees-verder

Ongeduld

donderdag, mei 26th, 2016

verandermoe

Bij PRO6 managers zijn we holacratie aan het invoeren (lees: “Holacratie en ik”). Of eigenlijk: we hebben holacratie ingevoerd. Maar, we zijn nog niet klaar. Sommige dingen kunnen duidelijk beter. Meer holacratisch, minder traditioneel. Rollen kunnen nog meer gespecificeerd worden en aan meerdere verschillende mensen worden toebedeeld. Sommige dingen stammen nog uit onze pre-holacratie. Ook dat kan beter.

Het is opmerkelijk dat dit een behoorlijk aantal medewerkers onrustig maakt. Er is gretigheid om dit aan te pakken. En het leidt tot ongeduld als mensen zien dat een ander verbeteringen in zijn rol nog niet oppakt.

Lees verder

De toekomst

donderdag, december 24th, 2015

nothing-is-really-changed

We leven in een wereld van voortdurende verandering. De technologie brengt ons steeds weer nieuwe zaken die invloed hebben op ons dagelijks leven, op onze manier van werken en op de wijze waarop we met elkaar omgaan. Innovatie leidt tot nieuwe producten die van groot belang zijn voor ontwerpers, makers, verkopers en kopers/gebruikers.

Daarnaast leidt de interactie tussen mensen, gebieden, landen, geloven en wereldbeschouwingen tot gebeurtenissen die ons eveneens beïnvloeden, die grote invloed hebben op onze manier van leven, ons gevoel van (on)veiligheid, onze economie, ons welbevinden, onze manier van leven en werken.

Ja, er is continue verandering.

De toekomst is moeilijk te voorspellen. Voorspellers hebben de neiging een toekomst te voorspellen die geheel anders is dan de werkelijkheid die we kennen. Voorspellers houden, zegt Taleb in “Antifragile“, van het moderne, ze leiden vaak aan neomania en hebben daardoor de neiging om te overdrijven.

In werkelijkheid zal de toekomst echter altijd meer op het heden lijken dan minder. Kevin Kelly beschrijft in “What Technology Wants” hoe hij voor allerlei apparaten uit een postordercatalogus van Motgomery Ward uit 1894-1895 via internet nog steeds nieuw gefabriceerde equivalenten vond. Alles wat geweest is, lijkt nog steeds te koop te zijn. Technologie heeft een blijvend karakter. Technieken die volledig achterhaald lijken door vergaande mechanisatie en automatisering blijven voortbestaan. Er wordt nog steeds gebreid, geborduurd, enzovoort.

Taleb beschrijft het heel treffend.

Tonight I will be meeting friends in a restaurant (tavernas have existed for at least twenty-five centuries). I will be walking there wearing shoes hardly different from those worn fifty-three hundred years ago by the mummified man discovered in a glacier in the Austrian Alps. At the restaurant, I will be using silverware, a Mesopotamian technology, which qualifies as a “killer application” given what it allows me to do to the leg of lamb, such as tear it apart while sparing my fingers from burns. I will be drinking wine, a liquid that has been in use for at least six millennia. The wine will be poured into glasses, an innovation claimed by my Lebanese compatriots to come from their Phoenician ancestors, and if you disagree about the source, we can say that glass objects have been sold by them as trinkets for at least twenty-nine hundred years. After the main course, I will have a somewhat younger technology, artisanal cheese, …
Bron: Antifragile

Misschien kunnen wij mensen daarom wel alle veranderingen adequaat verwerken en leren hanteren. Er is zo’n grote onderstroom aan vertrouwdheden dat er welbeschouwd helemaal niet zoveel veranderd. We komen thuis en de wereld direct om ons heen is een vertrouwde wereld. Wie weet?

Boekbespreking: Antifragile
Antifragile bij managementboek.nl en bij bol.com

Boekbespreking: What Technology Wants
De wil van de tecnologie bij managementboek.nl en bij bol.com

Cultuurverandering op bevel

zondag, oktober 25th, 2015

cultuurverandering-op-bevel

Als je in het stadsverkeer rijdt en steeds verkeerslichten tegenkomt dan schiet je niet echt op. Het is onzin om van een bestuurder te eisen dat hij in vijf minuten die stad uit is, als dat niet kan door de omstandigheden.

Bij cultuurverandering tref je wel vaak eisen en verwachtingen aan bij het management ten aanzien van de veranderingen die van medewerkers worden verwacht. Het management verwacht ander gedrag dan het huidige, het kondigt af dat ander gedrag wordt verwacht, maar het doet niets aan de onderliggende mechanismen die het huidige gedrag afdwingen.

Cultuur is een resultante van de geschiedenis van de organisatie en de onderliggende processen, procedures en systemen die bepaald gedrag afdwingen. Je kunt wel roepen dat de cultuur moet veranderen, maar als je niets doet aan de zaken die het huidige gedrag afdwingen, dan mag je niet verwachten dat het gedrag verandert. Die verandering zal niet plaatsvinden.

Een voorbeeld: een manager zegt dat hij van zijn medewerkers verwacht dat zij bij hun projecten minder volgzaam volgens de regels moeten werken als dat beter is voor de klanten. Tegelijkertijd zijn er allerlei “assurances” in het proces ingebouwd, waarbij op de kleinste afwijkingen al “gezeur” volgt. Als je je niet aan de kleinste regeltjes, tot vormvoorschriften toe (“de koppen in die tabel hebben niet de juiste kleur”), dan kom je niet eens langs die assurance. De kans dat jouw documenten de stuurgroep bereiken is nihil als je niet de regeltjes volgt.

Het mag duidelijk zijn dat de genoemde manager niet zijn doel bereikt zolang er niets verandert aan de manier waarop wordt omgegaan met de assurance.

Cultuurverandering op bevel werkt niet.