Posts Tagged ‘vernieuwing’

Boekbespreking “Het einde van management zoals wij het kennen”

maandag, januari 2nd, 2017

het-einde-van-management-zoals-wij-het-kennen

De auteurs onderscheiden in dit boek vier soorten vernieuwing binnen organisaties. Namelijk: operationele vernieuwing, product-/servicevernieuwing, strategische vernieuwing en managementvernieuwing. Zij stellen dat managementvernieuwing doorslaggevend is voor duurzaam concurrentievoordeel. Dat standpunt wordt matig onderbouwd. De onderbouwing is anekdotisch van aard. Er worden wat voorbeelden gegeven van goed presterende bedrijven die managementvernieuwing hebben doorgevoerd. Maar helaas, dat is geen bewijs! Er zijn waarschijnlijk evenveel traditionele bedrijven met evenveel succes te vinden als de bedrijven die aan managementvernieuwing doen. Er zijn waarschijnlijk ook evenveel bedrijven die managementvernieuwing hebben doorgevoerd zonder succes.
Het is jammer dat dit zo slecht is onderbouwd. Want het boek is verder absoluut relevant.

lees-verder

Beating Deming

zondag, juli 6th, 2014

mgt-241-corrigeren-door-focus-het-hele-plaatje-missen-2

In “Regelkring” besteedde ik aandacht aan de reactiviteit die samenhangt met het toepassen van regelkringen, zoals de Deming-circle. In “Vooruithandelen, Plan - Do - Check - Act” behandelde ik de zin en onzin van de Deming-circle.
In hun boek “Niets nieuws onder de zon” constateren Peters en Wetzels terecht dat veel zittend management tot de categorie van de “ordehandhavers” behoort. De regelkring hoort bij ordehandhaving. De theorie zegt immers dat bij een afwijking moet worden bijgestuurd. In de Deming-circle gebeurt dat door bij te sturen richting de vooraf bepaald normen. De eerder genoemde auteurs stellen dat dit past bij een stabiel systeem.
Binnen een dynamisch systeem echter “kunnen afwijkingen de eerste zwakke signalen zijn van een zelfordening, waarbij de afwijking juist gekoesterd zou moeten worden. Het management zou zich derhalve, vanuit strategisch oogpunt, permanent in een dilemma moeten bevinden: Wat te doen met de anarchisten dan wel ordeverstoorders en hoe hun signalen te interpreteren?

Een zeer terechte vraag! In het afwijken van de norm zit de kiem van de vernieuwing die nodig is om nieuwe omstandigheden het hoofd te bieden.

En daarmee plaatsen we een nieuwe kanttekening bij de Deming-circle. Als je vernieuwing wilt, dan moet je de Deming-circle weleens verlaten. Ontsnappen aan Deming. Evolutie en overleven: beating Deming!

Citaat uit: “Niets nieuws onder de zon“, Jaap Peters & Rob Wetzels
Boekbespreking “Niets nieuws onder de zon.
Dit boek als e-book op managementboek.nl en bij bol.com.

sterren-3-rood