Waarom matige managementmodellen toch werken

Er zijn genoeg managementmodellen en -methodes waarop het nodige is af te dingen. Toch kunnen ze enige tijd succesvol werken. Hoe kan dat?

Lang geloofden de mensen dat de aarde plat was. En toch kwam men verder.
Later begreep men dat de aarde rond was. En men kwam nog verder.

Lang geloofde men dat de zon opkwam en onderging. En men kwam verder.
En nog altijd komt die zon in onze waarneming op en gaat hij onder. Maar we weten ook dat de beweging van de zon zoals wij die waarnemen ontstaat doordat de aarde om haar as draait en een baan rond de zon maakt. Nieuwe en volledigere kennis maakt het mogelijk om verder te komen. Steeds iets verder.

Nieuwe concepten ontstaan op basis van waarnemingen in de werkelijkheid waarvoor dat concept verklarend werkt. Een nieuw conceptueel inzicht wordt omarmd als het ons grip geeft op onze werkelijkheid. Dat maakt het concept waardevol voor ons. Door haar waarde komen we verder.
Punt is echter dat een nog beter kloppend concept ons nog verder kan brengen. Concepten helpen ons de werkelijkheid te begrijpen en te beheersen. Wie vasthoudt aan oude concepten, terwijl er betere voorhanden zijn, remt zichzelf behoorlijk af. Zo iemand komt minder ver dan hij zou kunnen.

Matig kloppende managementmodellen en ?methodes werken omdat ze de werkelijkheid verklaren en beheersbaar maken. Zoals dat voor ieder model of concept geldt.

Tevredenheid over de werking is echter niet langer op zijn plaats zodra zich beter kloppende modellen en ?methodes aandienen. Wie vasthoudt aan verouderde modellen en methodes remt zichzelf af.

Wie nieuwe modellen eerder snapt dan een ander, die groeit. Tegelijkertijd kan hij een grote eenzaamheid ervaren, omdat anderen blijven hangen in oude modellen en omdat die anderen hem niet kunnen volgen in zijn gedachten. In de loop van de tijd verandert dit vanzelf. Wat voor de ene generatie volkomen nieuw is en nauwelijks te bevatten en te internaliseren, dat is voor de volgende generatie gesneden koek. Simpel, logisch, vanzelfsprekend soms en zeker niet spannend.
En dan zijn er al weer enkelen met weer andere modellen bezig. Weg van het comfort, weg van het vanzelfsprekende.
Al onze kennis verouderd.
Voortdurend!

Nog een nadenkertje: om een model goed te kunnen begrijpen, moet je de verouderde modellen kennen en weer hebben verworpen. Hogere inzichten zijn alleen mogelijk als je oude inzichten hebt doorleefd en achter je hebt gelaten.
Als je terugkijkt zie je dat.
Voor wat je nog niet weet ben je blind!
Het kan altijd dat anderen verder zijn dan jij. Dat anderen het echt beter weten dan jij. Alleen weet jij dat (nog) niet.

Oftewel:

Alleen weet ik dat nog niet.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.