Emergence. From Chaos to Order

imagesGelezen: Emergence. From Chaos to Order, John H. Holland, Basic Books, 1998

Dit boek van John Holland handelt over het verschijnen/ontstaan van complexe systemen uit eenvoudige basiseenheden. Een voorbeeld is het schaakspel. Dat start met een eenvoudig bord van 64 velden en verschillende stukken waarmee volgens een aantal vastgestelde regels gespeeld mag worden. Uit deze eenvoudige basiselementen kunnen ongelooflijk veel verschillende spelen ontstaan. Zoveel, dat er al eeuwen op gestudeerd is, zonder dat dit er toe leidde dat mensen uitgestudeerd raakten.

Ook het hele leven is gebaseerd op dergelijke systemen. Elke mier in een kolonie gedraagt zich conform een aantal simpele regels; met elkaar vormen ze de zeer complexe kolonie.
En DNA is als basiselement verantwoordelijk voor de vorming van organische systemen. Met allerlei uiterlijk vormen. Van schimmels tot planten, van beesten tot de mens.

Holland stelt in de inleidende teksten dat hij een boek wilde schrijven voor leken. Daarin is hij beperkt geslaagd. Zijn taalgebruik kenmerkt zich bepaald niet tot Jip en Janneke taal, sommige begrippen blijven on-uitgelegd en de vele wiskunde is (voor mij) vaak onnavolgbaar. Dat is jammer, want de materie die hij aankaart is wel degelijk interessant.

Holland schrijft over het verschijnsel dat soms dusdanig complexe en verfijnde systemen ontstaan, dat het systeem zeer flexibel kan opereren. Terwijl de kleinste bouwstenen, die er aan ten grondslag liggen, eigenlijk zeer simpel zijn en zeer rigide. Dat laatste in de zin dat ze slechts acteren aan de hand van een beperkt aantal regels én dat ze die regels altijd hetzelfde zullen hanteren.

Holland gaat ook ruimschoots in op het maken van modellen en hoe die tot stand komen. Ook hiervoor geldt: boeiend, maar niet zo boeiend beschreven.

Het boek is de moeite waard, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik grote stukken diagonaal heb gelezen of zelfs heb overgeslagen.

Dit boek op Bol.com

Kommentieren ist momentan nicht möglich.