Uitdagen van je aannamen

mgt-019-20121008-18-52-mijn-gelijkBernstein schrijft in The Birth of Plenty dat de moslimgeleerden rond de vijftiende eeuw al hun denkbeelden “bevroren”. Daarmee begon de stagnatie in de moslimwereld die nog steeds voortduurt (al zijn de opstanden een teken dat er verandering gaande is). Want, een open blik, en het vermogen om je eigen ideeën ter discussie te stellen is een van de bronnen waar onze welvaart en waar vooruitgang uit voortkomen.

The prohibition of free intellectual inquiry inherent in taqlid speaks to the second factor necessary for economic prosperity: scientific rationalism. A society that is inherently not curious about the outside world and unwilling to challenge its own assumptions is one that does not innovate. A society that does not innovate cannot advance or prosper.

Op dit moment is Geert Wilders in ons land de verpersoonlijking van de strijd tegen de islam. Het is opmerkelijk dat juist hij weinig vermogen toont om zijn eigen aannamen ter discussie te (durven) stellen. Hij ontwijkt iedere open discussie. Hij staat star en stijf voor denkbeelden die rationalistisch maar irrationeel en inconsistent zijn. Hij roept allerlei tegenstrijdigheden, maar iedereen die daar iets tegen in brengt wordt met diskwalificaties geconfronteerd. Nooit met argumenten.

Kortom, Wilders is een toonbeeld van verstarring en stagnatie. Een escapist die droomt van het Nederland van voor 1960.

Geert Wilders is in zijn denken even verstard als de moslimgeleerden vanaf de vijftiende eeuw. En, dat was juist wat hij wilde bestrijden?

Sterk!

Bespreking van The Birth of Plenty.
Dit boek op bol.com.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.