Doen willen wat jij wilt

Ik heb leiderschap eens (kijk hier: http://pm3.markensteijn.com/leiderschap.htm) omschreven als ?doen willen wat jij wilt?. Door je vaardigheden en materiedeskundigheid kan je een overtuigingskracht in je argumenten leggen, waardoor je anderen zo ver krijgt dat die doen wat jij wilt. Soms vraagt dat veel van je soms gaat het gemakkelijk.

Er is ergens sprake van een overgang van beïnvloeden naar manipulatie. Die grens is moeilijk te trekken. Wanneer ben je nog aan het beïnvloeden, wanneer ben je aan het manipuleren? Ofwel: wanneer ben je nog eerbaar bezig en wanneer ga je over de schreef? Die vraag is nauwelijks te beantwoorden, omdat de grens tussen beïnvloeden en manipuleren zo vaag is.

Je zou wel kunnen stellen dat aan het effect van je handelen te bepalen is of je hebt gemanipuleerd. Mijn redenering is dan dat je bij beïnvloeden nog steeds op een wijze bezig bent waar degene die wordt beïnvloed weerwoord kan bieden, waar hij zelf een keuze kan maken zonder dat hij daartoe op letterlijke of figuurlijke manier toe wordt gedwongen.

Als iemand achteraf spijt krijgt van iets waartoe hij is overgehaald, wanneer hij er zich niet goed bij voelt, dan is er sprake van manipulatie. Kan iemand zelf achteraf verantwoorden wat hij heeft gedaan en waarom, dan is hij weliswaar beïnvloedt, maar hij heeft wel zelf ergens voor gekozen.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.