Politiek en introversie

Introverten bepalen zelf wat ze goed en kwaad vinden. Een introverte stelt zijn eigen politieke programma samen. Een extravert laat dat afhangen van de buitenwereld. Een extravert zal zich eerder in een partij kunnen vinden dan een introvert. Een introvert zal zich nooit in alle punten van een programma kunnen vinden.

Dit geeft te denken: de politiek zal dus voornamelijk bemand worden door extraverten. Partijdiscipline speelt dan een hoofdrol. Een introvert zou daar immers meer moeite mee hebben dan een extravert.

Er wordt wel eens minachtend gesproken over zwevende kiezers. Misschien zijn dit wel introverten die heel bewust een keuze maken. Het woord zwevend suggereert weliswaar iets anders, maar het zou heel goed kunnen dat juist de zwevende kiezers heel standvastig zijn, maar dan aan hun eigen ideeën en principes. In plaats van aan die van een van de politieke partijen.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.