In de herhaling: oude fouten

mgt-109-yesterday-i-read-2_bewerkt-1
Kevin Kelly constateert in What Technology Wants dat oude techniek nooit helemaal verdwijnt. Daarbij geeft hij als voorbeeld de voorwerpen die hij in een catalogus voor boeren uit 1894-95 tegenkwam. Hij vond ze allemaal (in soms enigszins gewijzigde vorm) terug via internet. Ze waren allemaal nog te koop. Technieken die in een professionele omgeving niet meer voldoen, doen dat voor thuisgebruik soms nog wel, en anders heeft iemand er zijn hobby wel van gemaakt. Er komt voortdurend veel nieuwe techniek bij. Die techniek is ?beter? dan de oude techniek, en toch blijft de oude techniek in stand.

Ik bedacht dat dit ook geldt voor kennis, voor theorie. Oude kennis blijft bewaard zolang er ergens één kopie rondzwerft van een oude tekst. Boeken met verouderde kennis, zijn vaak nog gewoon te koop, nieuw of tweedehands. Boeken worden herdrukt vanwege hun historische waarde of vanwege hun curiositeitsgehalte. Heel veel oude boeken zijn bovendien in een gedigitaliseerde versie te downloaden.

Een gevolg hiervan is dat mensen heel vaak met verouderde kennis werken. Zoek je immers kennis over een bepaald onderwerp, dan vind je allerlei stof. Aan de buitenkant kan je niet zien welke stof achterhaald is en welke niet. Van recentere boeken zou je aan kunnen nemen dat ze meer state-of-the-art kennis bevatten dan oude boeken. Echter, heel veel nieuwere boeken halen oudere boeken aan (dat heet dan wetenschappelijk te zijn), en zijn dus gebaseerd op oude kennis. In veel nieuwe boeken wordt oude kennis herkauwd.

In een praktijkgericht onderzoeksveld als management (een wetenschap zou ik dat niet durven noemen), blijven mensen fouten maken die allang voorkomen hadden kunnen worden als de betreffende managers zich hadden gebaseerd op de laatste kennis. Nog afgezien van het lage kennisniveau over management bij veel managers zullen er altijd weer managers zijn die zich baseren op verouderde kennis. Domweg omdat die kennis niet verdwijnt.

Ze maken dus oude fouten. Wat niet wegneemt dat veel nieuwe “kennis” tot nieuwe fouten zal leiden.

Daarbij komt nog dat managers het doorgaans heel druk hebben. Ze besteden relatief weinig tijd aan het actualiseren van hun kennis. En, als zij dan eens een cursus volgen, dan heeft de docent zijn lessen vaak ook weer gebaseerd op verouderde kennis.

Een tamelijk hopeloze situatie.

Dus: door het fenomeen dat kennis nooit verdwijnt, ook al is deze verouderd, zullen tot in de eeuwigheid dezelfde fouten worden gemaakt. Helaas, het lijkt onontkoombaar.

Boekbespreking What Technology Wants

Kommentieren ist momentan nicht möglich.