Survival of the fittest ideas

De praktische waarde van wetenschappelijk werk is vaak erg klein. Nieuwe inzichten kunnen slechts met grote inspanningen en omzichtigheid bewezen worden. Als er op die manier nieuwe “waarheden”ontstaan, dan blijken ze vaak na verloop van tijd weer falsifieerbaar. Voor alle dagelijkse problemen en probleempjes is de wetenschap onbruikbaar en ook voor toekomstvoorspellingen is de wetenschap vaak niet erg van nut. Taleb geeft de volgende noties over wat belangrijk is om de toekomst te begrijpen.

To understand the future, you do not need technoautistic jargon, obsession with ?killer apps,? these sort of things. You just need the following: some respect for the past, some curiosity about the historical record, a hunger for the wisdom of the elders, and a grasp of the notion of ?heuristics,? these often unwritten rules of thumb that are so determining of survival. In other words, you will be forced to give weight to things that have been around, things that have survived.

Dat laatste is interessant. Taleb beschouwt ideeën en gedrag op hun bruikbaarheid, hun geschiktheid. De beste ideeën en gedrag overleven. Die overlevende zaken zijn, volgens Taleb, de ideeën en het gedrag die je het hoogst moet waarderen. Hij gaat nog verder:

If something that makes no sense to you (say, religion?if you are an atheist?or some age-old habit or practice called irrational); if that something has been around for a very, very long time, then, irrational or not, you can expect it to stick around much longer, and outlive those who call for its demise.

Als iets er al heel lang is, dan moet het wel heel nuttig voor ons zijn, zo is de impliciete gedachtengang die hier achter ligt. Dat is niet geheel juist.
Sommige mutaties houden stand omdat ze geen evolutionair nadeel hebben. Ze hebben geen voordeel, maar ook geen nadeel. In dat geval kunnen ze ook heel lang voortbestaan. Ofwel: duidelijk is dat dingen die al heel lang voortbestaan in ieder geval evolutionair geen nadeel opleveren. Dat wil nog niet zeggen dat ze een voordeel hebben.

Bron citaten: Antifragile, Nassim Nicholas Taleb.
Boekbespreking Antifragile.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.