Is de politiek irrelevant?

Als de restauratieve krachten van het vorige kabinet (bestaand uit CDA en VVD en gedoogd door de PVV)niet tot een ernstige terugval van Nederland hebben geleid, dan komt dat alleen maar omdat de vitaliteit van een land niet meer in zijn beschaving maar in zijn economie ligt.
De economie kan adequaat en welvaartsbevorderend (of welvaartsconserverend) werken zonder dat iemand daar in stuurt, of zelfs ondanks dat daarop wordt gestuurd.
Stel dat economische vitaliteit inderdaad niet wordt bepaald door de politieke orde, maar door de markt en de bedrijven die daarin opereren. Als dit juist is, dan is de politiek dus grotendeels irrelevant geworden voor de vitaliteit van een natie.
Of?

Kommentieren ist momentan nicht möglich.