Druk, druk, druk, druk, …

mgt-174-20130706-man-veegt-zweet-weg-1
Managers hebben het vaak ongelooflijk druk. Als je een overleg met enkele managers wilt beleggen, dan kan het weleens gebeuren dat je op korte termijn alleen een afspraak op zeer ongebruikelijke tijdstippen kunt beleggen. Anders kan het weken duren voor je een moment vindt waarop iedereen kan.
Managen wordt weleens “getting things done” genoemd. Maar als het dat echt is, dan hoeft dat er toch niet toe te leiden dat de managers het zelf heel druk hebben? En toch is dat heel gebruikelijk.
Hoe komt dat toch zo?

Misschien is het wel nodig dat managers veel aandacht aan het werk besteden? Gaat het werk misschien alleen maar door als die managers er zoveel aandacht aan besteden? Nou nee, dat is nu juist het gekke (of juist niet). Als een manager langere tijd afwezig is, dan blijkt doorgaans dat het werk gewoon doorgaat. De manager is niet erg onmisbaar, zo kan je in het algemeen wel stellen.

Het heeft in mijn ogen alles met vertrouwen te maken. Managers hebben het druk omdat zij allerlei controles uitvoeren en omdat ze de besluitvorming, althans de formele, bij de werkers vandaan hebben gehaald en naar zichzelf toe hebben getrokken.

En, waarom controleren en besluiten managers dan zoveel?
Wel, als een manager zelf ook een zwaar managende baas heeft dan kan de eerste baas zomaar verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten van een medewerker. Als hij dan niet kan zeggen dat hij alles heeft gedaan wat in zijn macht lag, dan heeft hij het fout gedaan. En wat ligt er in de macht van de manager? Controleren en besluiten.

Managers hebben het er maar druk mee. Niet dat dit veel meerwaarde voor het werk heeft. Dat niet. Maar ze laten wel zien dat ze druk managen en dat ze het druk hebben. Dat geeft ook nog status natuurlijk. En aanzien. Want zij dragen een zware verantwoordelijkheid, immers? En dat is weer een rechtvaardiging voor hoge salarissen, bonussen en andere emolumenten.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.