Kennis is consensus, en veelal achterhaald

Kennis is individueel gebonden. Maar in groepen, landen en dergelijke is ook sprake van algemeen aanvaarde kennis. Dat is de kennis waar overeenstemming over is.

Ooit was het algemeen bekend dat de aarde het middelpunt van het heelal vormde, tegenwoordig is het algemeen bekend dat dit niet zo is. In beide tijden was iedereen overtuigd van de juistheid van deze kennis.

Individuen zetten soms vraagtekens achter bestaande algemeen aanvaarde kennis. Soms bedenken ze nieuwe concepten en toetsen deze aan de werkelijkheid. Met, soms forse, vertraging wordt de nieuwe kennis verspreid en wordt dat weer nieuwe algemeen aanvaarde kennis.

Kennis is consensus. Consensus over wat algemeen als juist wordt aanvaard. Het is een geaccepteerd model van de werkelijkheid. Consensus over bepaalde kennis ontstaat wanneer die kennis de tijd heeft gehad om in te dalen. Wanneer kennis zover is ingedaald, dat deze algemeen aanvaard wordt, kan er altijd alweer bij enkelingen twijfel zijn ontstaan.

Kennis waarover consensus is, is kennis uit het verleden. Het duurt immers enige tijd voor nieuwe kennis aanvaard wordt. Als er uiteindelijk consensus ontstaat, dan is er een grote kans dat door nieuwe inzichten de aanvaarde kennis alweer achterhaald is.

Dus: kennis waarover consensus bestaat is veelal achterhaald. Ook al weet nog bijna niemand dat.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.