Maslow

np-033-20131117-22-30-streven-naar-het-hogere-1

Maslow stelt in zijn behoeftepiramide dat mensen gaan streven naar zelfontplooiing wanneer eenmaal de basisbehoeften uit zijn piramide zijn vervuld. Ik zie eerder dat mensen dan naar zingeving gaan streven, naar het vinden van een doel. Waarbij zeker geen sprake is van diepzinnige zingeving of van hoogverheven doelen. Ook het streven naar vermaak is een dergelijk doel.

Het is een streven naar vitaliteit. Vitaliteit voel je als je iets beleeft, als je emoties voelt. Zelfontplooiing is slechts een van de uitingen van het streven naar zingeving.

Veel mensen zoeken hun heil in het uitdagen van hun vitaliteit. Mensen voelen pas echt te leven als ze buiten het alledaagse treden. Mensen zoeken het bijzondere.

Er is een tijd geweest (en op sommige plaatsen en bij sommige mensen gebeurt dat nog steeds) dat mensen zich achter grootse ideologieën schaarden. Dat gaf hen een doel. De gezamenlijke strijd gaf voldoening, zingeving. In de bijbehorende handelingen werd hun vitaliteit voldoende uitgedaagd.
In onze tijd ontbreken de grote waarden. Alles mag, alles kan. Er is niets om voor te vechten. Mensen zoeken de uitdaging in het extreme, in geweld, in schijnideologieën, in sport, in hun bezeten dwepen met ?sterren? (fans) of in romanticisme en in allerlei wazigheid (bijvoorbeeld: new age).

Vitaliteit vindt in de basisbehoeften van Maslow´s piramide automatisch bevrediging. Als het moeite kost je basisbehoeften te bevredigen, dan geeft het voldoening als dat wel lukt. Voldoening is emotie. Emoties voelen is vitaliteit beleven. Als alle behoeften bevredigd zijn, dan heeft de mens nieuwe behoeften nodig om haar vitaliteit te kunnen beleven.

Lees ook: De teloorgang van het intellect en beademing.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.