Old boys netwerk

mgt-130-20130703-old-boy-organogram-2_bewerkt-1
Het Old Boys Netwerk wordt vaak met wantrouwen bezien. Machthebbers die elkaar uit een bepaalde kringen uit hun verleden kennen, spelen elkaar de mooie baantjes toe, zo lijkt het. De andere kant hiervan wordt zelden belicht.

Als je het positief beschouwd dan zie je dat mensen in posities met heel veel verantwoordelijkheid andere mensen in belangrijke functies naar zich toetrekken die ze goed kennen en die ze vertrouwen.
En, als je het zo beschouwt, dan hoort het bestaan van Old Boys Netwerken waarschijnlijk meer bij een wereld die is gebaseerd op vertrouwen, dan bij een wereld die uitgaat van wantrouwen. Als je op basis van vertrouwen opereert dan selecteer je mensen waarvan je weet dat je ze kan vertrouwen, waarvan je weet dat je op hen kan bouwen.

Natuurlijk, ook dat vertrouwen heeft weer een tegenkant. Als je allemaal gelijkdenkenden selecteert, want dat risico ligt immer op de loer, dan leidt dat tot kokervisie. En daarmee mis je een groot deel van de realiteit uit het oog, wat weer tot slechtere beslissingen leidt.

Maar toch…, dat netwerken op de wijze van de “old boys” is niet alleen maar verwerpelijk.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.