Focus(sen)

In The Discipline of Market Leaders betogen Michael Treacy & Fred Wiersema dat je voor een van de door hen geschetste strategieën moet kiezen wil je het tot marktleider brengen.

Soms wordt de insteek van Treacy & Wiersema gebruikt om in grote organisaties de strategie te bepalen op het niveau van kleinere eenheden. Bijvoorbeeld voor een divisie of een business unit. Dat terwijl die kleinere eenheden deel uitmaken van een groter geheel dat weinig vrijheid laat aan die kleinere eenheden om hun systemen, procedures en processen zelf te kiezen.

Door bij kleinere eenheden voor een van de strategieën van Treacy en Wiersema te kiezen, ontstaan vele focussen binnen één bedrijf. Mij dunkt dat in dergelijke organisaties de essentie van het boek niet is begrepen. Treacy & Wiersema zeggen dat je moet kiezen voor een van de strategieën en dat je vervolgens alles in zo?n organisatie moet afstemmen op die gekozen strategie. Wanneer kleinere eenheden binnen een grotere organisatie geen hoge mate van autonomie kennen, dan zijn ze niet in staat om alles op die strategie af te stemmen. Dat spoort dus niet met de ideeën van beide auteurs.

Overigens: of dit erg is? Lees: De zwakte van duidelijke keuzes.

Boekbespreking The Discipline of Market Leaders.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.