Naïef

Hoe naïef leken de ideeën van de fysici uit het midden van de negentiende eeuw nu voor Strum, de opvattingen van Helmholz, die de taak van de natuurwetenschap terugbracht tot de studie van de krachten van aantrekking en afstoting, die uitsluitend van afstand afhingen. Het energieveld, de ziel van de materie! De eenheid van de golf van energie en het materiële deeltje… De korrelige structuur van het licht… was het een stortregen van lichtdruppeltjes of een bliksemsnelle golf?
Bron: Leven & Lot, Vasili Grossman

Dit is voor de “wetenschap” van het management niet anders. We kijken altijd enigszins meewarig terug op kennis uit het verleden.

Lees ook: Kennis is consensus, en veelal achterhaald.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.