Human resources

Wie in organisaties langdurig dingen voor elkaar wil krijgen moet zorgen dat er een of andere vorm van doelvervlechting plaatsvindt tussen de individuen waar de organisatie uit bestaat en de belangen en doelstellingen van de organisatie zelf.

Joan Margretta, schrijft hier het volgende over:
Dit vormt een behoorlijke uitdaging voor management. Aan de ene kant hangen resultaten af van bijdragen van onbuigzame individuen, die elk waardering vragen, en aan de andere kant staat het doel van de organisatie voorop. Resultaten zijn afhankelijk van samenwerking, van teamwork, van mensen die hun talenten gebruiken en zich inspannen voor een groter geheel. De kern van management ligt in het wegnemen van de spanning tussen het individu en de organisatie.

Er zijn managers die verwachtingen naar medewerkers uiten, die hen aanspreken op hun bijdragen en hen afrekenen wanneer zij onvoldoende bijdragen aan de “goede zaak”, maar die zich nooit verdiepen in de beweegredenen en ambities van de medewerkers als individu. Daar kan je een tijd een eind mee komen. Het leidt er echter ook onvermijdelijk toe, dat medewerkers ontdekken dat de liefde wel heel sterk van één kant komt. Er wordt heel veel van medewerkers verwacht. Zolang ze (financieel) voldoende bijdragen worden ze gewaardeerd, maar gaat het even moeilijker dan blijkt de medewerker opeens volstrekt misbaar. Als jij niet de bijdrage levert die van je wordt verwacht, dan is het wellicht tijd om afscheid “van elkaar te nemen”.
Als zo’n medewerker even niet bijdraagt, dan blijkt dat hij geen krediet te hebben opgebouwd, hij wordt alleen nog maar beoordeeld op de geur van het moment. Op een momentopname. Hij kan vertrekken, want nu is hij even niet belangrijk meer. Inderdaad: geen “human capital”, maar slechts een “human resource”.

Wie samenwerking verwacht, mag niet alleen vragen en “nemen”, nee, die moet ook geven. “Pokon, aandacht en liefde”, zoals iemand het ooit uitdrukte. Zonder barmhartigheid, moet je geen eindeloze liefde terug verwachten.

Wie alleen maar vraagt, die moet niet klagen over de mentaliteit van zijn medewerkers. Hij oogst wat hij gezaaid heeft.

Citaat uit: Joan Margretta, Wat management werkelijk is. Hoe het werkt en waarom het iedereen aangaat, Thema, 2003

Boekbespreking Wat management werkelijk is.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.