Leve de rafelranden van de organisatie!

archiveren-noemen-we-dat-hier
Elk organisatieschema leidt tot het verdelen van medewerkers in hokjes. Dit leidt tot soms erg hoge barrières om gezamenlijk problemen op te pakken. Het leggen van de scheiding is vaak een triviale keuze, het kan gebeuren langs vakgebieden, processtappen, geografische verdelingen of anderszins. Iedere keuze leidt tot afbakening van grenzen. Op de grensvlakken ontstaan vrijwel gegarandeerd problemen.
Waar mensen elkaar weten te vinden buiten de hiërarchische structuur om, daar worden op de raakvlakken de moeilijkste problemen opgelost. Waar problemen worden aangepakt via de hiërarchische lijnen, daar leidt dat doorgaans nergens toe.
Juist de lastigste problemen liggen daar waar duidelijke begrenzingen ontbreken. Ze zijn grensoverschrijdend en vergen veel inhoudelijke expertise om oplossingen te genereren. Probeer je dergelijke problemen op te lossen bovenover via de hiërarchie dan komt er vrijwel zeker geen hanteerbare oplossing uit.

Richard Sennett zegt hier in The Craftsman het volgende over.

Many managers harbor a mental map of the work done in their organizations: boxes containing specialized activities, arrows and flow charts connecting them. On this mental map – so beloved of personnel experts – the important work usually occupies a prominent, central position, the more minor or self-contained tasks pushed to the bottom or sides of the chart; the work environment is visualized in the same way as a city or a community. The map frequently misleads, because real issues can be missed, having been pushed to the periphery. Moreover, the arrows and flow diagrams in this mental map often misrepresent the kind of work that can only be done in a border zone. That’s where repair occurs as technicians, nurses, or salespeople deal with difficult and ambiguous problems; the arrows from box to box are most likely to depict only who reports to whom.

Laat problemen dus oplossen door professionals samen met andere professionals! Over de grenzen van hun organisatieonderdeel heen.

Boekbepreking The Craftsman.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.