Waarom groei nooit een doel op zich kan zijn

Onze-strategie-is-helder-groeien-groeien-groeien
Of je nu een organisatie of een project managet, uiteindelijk draait alles om de inhoud. Bedrijven verdienen hun geld door producten of diensten te leveren, de overheid voert inhoudelijke taken uit, projecten zijn alleen succesvol als er een inhoudelijk resultaat wordt geleverd. Zonder inhoud zouden bedrijven niet kunnen bestaan, zou de overheid geen apparaat meer nodig hebben en projecten zouden niet eens geformuleerd worden.

Ik zie een trend waarbij managers steeds minder van de inhoud weten en snappen. Dat kan niet bevorderlijk zijn voor de resultaten van de organisatie of het project, sterker nog, het kan heel schadelijk zijn (lees hierover: “De hiërarchie en de grenzen van het leiderschap“).
Hoe groter organisaties en hoe meer gediversifieerd, hoe verder het management van de inhoud af zal staan, hoe minder het management er van weet. Een gegronde reden om diversificatie te voorkomen en om geen al te grote organisaties te willen.

Oké, ik snap dat je geen vliegtuigen kan bouwen met een kleine organisatie. Ik snap dat veel consumentenartikelen die gericht zijn op de massa (denk aan frisdranken, snoepgoed, enz.) alleen maximaal kunnen renderen als er ook een groot apparaat achter staat. Maar de stelregel is en blijft: “wordt niet groter dan noodzakelijk is!”

Groeien om te groeien is op zichzelf geen argument voor groei.
Groeien om efficiënter te worden (het zogenaamde schaalvoordeel) is eveneens geen argument. Uit onderzoek (lees: “Big is not always beautiful”, http://berenschotstrategies.wordpress.com/2013/01/24/big-is-not-always-beautiful/#more-2256) blijkt dat het optimum bij zo’n 300 mensen ligt, daarboven neemt de efficiëntie af. Wat overigens ook weer geen reden is om perse naar 300 man te willen groeien. Beter wat inefficiënter, maar kwalitatief goed, dan een groei om de groei die de werkelijke kracht van de organisatie, die in de inhoud ligt, ondermijnt.

Groeien door diversificatie, ofwel met als doel te diversifiëren, is ook geen argument om te groeien. je wordt dan een beleggingsbedrijf (lees: Leiderschap, concern en werkeenheid), het management kan nooit van alle inhoudelijke zaken iets weten en de focus van het bedrijf verwatert. Het argument dat het bedrijf dan wel kan voortbestaan als er delen slecht lopen is flauwekul. Wat is dat bedrijf dan dat doorgaat? Dat bestaat uit een clubje topmanagers, die als beleggers opereren. De bedrijfsonderdelen bestaan uit mensen die niet of nauwelijks uitwisselbaar zijn tussen de eenheden, dus als het in de ene eenheid slecht gaat, dan staan ze ondanks het voortbestaan van het bedrijf toch op straat.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.