Incompetentiemanagement

Functieomschrijving

Op veel plaatsen zie ik een vorm van management die in mijn ogen volledig is doorgeschoten. Ooit begon het met Taylor die een harde scheiding van denken en doen voorstelde. De veronderstelling is dat sommige mensen beter zijn in denken en beslissen en anderen in uitvoeren. Organisaties waar dit ver is doorgevoerd gebruiken hun medewerkers alleen maar voor de uitvoering. Het denken en beslissen is voorbehouden aan het lijnmanagement. Soms wordt gesproken over het primaat van de lijn.
In organisaties waar het management is doorgeschoten, worden de medewerkers ingekapseld. Hun handelingsvrijheid wordt beperkt. Zij mogen alleen doen wat van hen verwacht wordt. Niet meer, niet minder. Zo?n organisatie ontbeert vertrouwen in de capaciteiten van haar mensen. De meeste mensen kunnen namelijk veel meer dan het beperkte taakje dat ze toegewezen krijgen.

Het management regelt alles, ook voor haar medewerkers. Het gaat uit van incompetentie van de medewerkers. Ik noem deze vorm van management: incompetentiemanagement. Of dat ook betekent dat het management zelf incompetent is laat ik aan u over.
Laat ik het zo zeggen: ik deel de opvatting van dergelijke managers over hun positie en hun taken niet!
Een gevolg van de beschreven managementopvatting is dat mensen die meer kunnen en meer willen niet lang aan een organisatie gebonden kunnen worden. Die worden verstikt, missen zuurstof en zullen hun heil elders zoeken. Wie medewerkers wil laten excelleren moet hen daartoe de ruimte geven. Zuurstof! Toppers ontstaan alleen op plaatsen waar mensen worden uitgedaagd, waar wordt aangemoedigd dat je ook eens buiten de lijntjes kleurt. Waar je geacht wordt verantwoordelijkheid te pakken.

Incompetentiemanagement is: het managen van incompetentie. Inderdaad. Maar die heb je dan wel zelf gecreëerd. Daar heb je het zelf naartoe gemanaged. Je oogst wat je zaait! Het mechanisme van incompetentiemanagement komt wellicht vaker voor dan u misschien zou vermoeden. Het is een trend!

Een trend die niet tot vrolijkheid stemt.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.