Prestatiebeloning en resultaatsverplichting

mgt-171-grafiek

Afspraken kan je maken met een inspanningsverplichting of met een resultaatsverplichting.

Bij een inspanningsverplichting moet je naar eer en geweten en naar beste kunnen je best doen, maar wanneer je een bepaald resultaat niet haalt, dan wordt dat je niet aangerekend. Financiële afspraken die hieraan gekoppeld zijn worden nagekomen ongeacht het resultaat. Een dokter wordt bijvoorbeeld voor zijn diensten betaald, ook al is de patiënt overleden.

Bij een resultaatsverplichting ben je verplicht het vooraf overeengekomen resultaat te behalen. “No cure, no pay”. Je inspannen is niet voldoende om betaald te krijgen. Een aannemer bijvoorbeeld wordt in termijnen betaald naar rato van de tot dat moment afgeronde werkzaamheden.

Bij een inspanningsverplichting hoort dat degene die de verplichting aangaat geen persoonlijke voor- en nadelen heeft die gerelateerd zijn aan het behalen van een resultaat.
Bij een resultaatsverplichting hoort dat je voordelen geniet indien je het overeengekomen resultaat behaalt. Wanneer je het resultaat niet behaalt, dan resulteert dat in nadelen.

Bij prestatiebeloning wordt een beloning gekoppeld aan een in de toekomst te behalen resultaat. Maar, vreemd genoeg blijft het bij een inspanningsverplichting. Immers je hebt een resultaatgebonden recht. Je krijgt een bonus bij het behalen van het resultaat, maar je hebt geen persoonlijk nadeel als je het niet behaalt.

Dit is de reden waarom prestatiebeloning voor zoveel ellende zorgt. Mensen doen er alles aan om een persoonlijk voordeel, dat hen als worst is voorgehouden, te verzilveren. Desnoods gaan ze zwaar gokken. Beter een kleine kans op een grote beloning, dan een zekerheid dat je geen beloning krijgt. Logisch toch? En als je gok misloopt, dan ondervind jij daar zelf geen nadeel van. Anderen wel. De organisatie wel. De economie, de wereldeconomie…
Zie hier een van de oorzaken van de economische crisis die nu al vanaf 2008 aanhoudt.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.