Leuk werk belonen helpt

mgt-225-2014-03-29-163916
Niet zo lang geleden ( 8 februari 2014) kopte NRC dat leuk werk belonen wél helpt. Mensen gaan harder werken door een beloning, ook als hun werk op zichzelf al leuk is. Uit onderzoek was daarvoor steeds geconcludeerd dat intrinsieke motivatie door externe beloningen ondermijnd zou worden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dus wel mee te vallen. Opmerkelijk!

Maar, dan komt het vervolg. Als mensen meer externe beloningen krijgen, zoals bonussen, prestatiebeloning, e.d. dan gaan ze vooral meer doen. Intrinsiek gemotiveerde mensen kan je wel extra belonen. Dat kan geen kwaad. Maar, er wordt wel bij gezegd dat het beter is om de beloning niet té direct aan de output te koppelen.

Oké, nu heb ik het plaatje.

Prestatiebeloning wordt doorgaans gekoppeld aan meetbare doelen. Mensen worden beloond voor het behalen van vooraf bepaalde doelen. Wat meetbaar is, dat is per definitie kwantitatief van aard.

Intrinsieke motivatie heeft alles te maken met het verrichten van prestaties die de persoon zelf voldoening geven. Voldoening hoort bij vakmanschap. Die voldoening is echter vrijwel nooit gerelateerd aan kwantitatieve zaken. De voldoening van de vakman hangt samen met kwalitatieve zaken.
Kwaliteit is een ?vager? begrip dan kwaliteit Een beoordeling van kwalitatieve zaken is daardoor per definitie subjectiever van aard dan een beoordeling van kwantitatieve zaken.

Valt het kwartje al?

Natuurlijk. Iemand die intrinsiek gemotiveerd is en daarnaast waardering krijgt in de vorm van een beloning voor een geleverde mooie prestatie zal daardoor een extra kick krijgen. Dat is echt niet vreemd of verrassend. Maar, ga er alstublieft geen kwantitatieve norm aanhangen, dan zal de aandacht naar de kwantitatieve zaken gaan overhellen en dus navenant minder naar de inhoud, naar het kwalitatief hoogwaardige presteren.

Nee, koppel extra beloning bij een intrinsiek gemotiveerd persoon niet té direct aan de prestatie. Hou het subjectief. Een beloning ontvangen, al is het maar een complimentje voor een prestatie waar je zelf ook trots op bent, is altijd leuk. Het geeft je een gevoel van erkenning. Je wordt gewaardeerd om wie je bent, om wat je kan. Dat is motiverend. Het behalen van een kwantitatief resultaat geeft maar een fractie van die voldoening. Degene die beloont voor een kwalitatief hoogwaardige prestatie geeft daarmee aan dat hij onder de indruk is, zelfs wellicht verrast. Dat is voor de beloonde van grote waarde. Hij wordt gewaardeerd om zijn vakmanschap.

Ik heb daarom geen probleem met het subjectieve karakter van beloningen voor bijzondere prestaties. Beter een subjectief vastgestelde beloning voor een kwalitatief hoogwaardige prestatie, dan een objectief vastgestelde beloning voor een kwantitatieve prestatie!

Lees ook: Intrinsieke beloning,
http://markensteijn.com/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=1809

Kommentieren ist momentan nicht möglich.