Jack Welch en beloningen

Ik was eens verbaasd toen ik een geweldig goede kwartaalomzet zag, maar geen bijbehorende winst. Ik vroeg: ?Verdraaid, wat is hier aan de hand??
?Nou, we hebben in het vierde kwartaal een verkoopwedstrijd gehouden en iedereen leverde knap werk.?
?Waar is de winst!?
?We hebben niet om winst gevraagd.
?Dat is het eenvoudigste voorbeeld van een universeel probleem: wat je meet is wat je krijgt ? wat je beloont is wat je krijgt.
Vaste metingen leveren al snel verouderde gegevens. Marktomstandigheden veranderen, er ontstaan nieuwe bedrijven, nieuwe concurrenten steken de kop op. Ik heb altijd gehamerd op de vraag: ?Meten en belonen we het specifieke gedrag dat we willen hebben??
Als je metingen en beloningen niet op elkaar afstemt, krijg je vaak wat je
niet wilt hebben.

Kortom Jack Welch snapt wel hoe het werkt, maar is ervan overtuigd dat prestatiebeloning wel een goede zaak is, mits je maar de juiste dingen beloont. Mijn betoog is en blijft dat de werkelijkheid te onvoorspelbaar is om de juiste te belonen zaken te kunnen vaststellen.

Straight from the Gut“, van Jack Welch bij managementboek.nl

Kommentieren ist momentan nicht möglich.