Harken

Andere harken

Reorganisaties bestaan vaak alleen uit het veranderen van ?de hark?, van het organogram. Mensen worden daarbij herschikt over (nieuwe) organisatieonderdelen. Het samenspel van al die mensen, de ?systemen? waar ze deel van uitmaken moeten zich opnieuw vormen/instellen. Mensen moeten aan elkaar wennen en nieuwe ongeschreven regels en gewoonten opbouwen. De cultuur moet zich opnieuw vormen (of her-vormen).

Het veranderen van de hiërarchische organisatie, de hark, kan soms nuttig zijn om oude patronen bewust te doorbreken, om ander gedrag te bevorderen, om nieuwe samenwerkingen te forceren. Meestal zijn er echter andere motieven voor het reorganiseren van de hark. Als de hark wordt aangepast met andere motieven dan het doorbreken van vaststaande patronen is het niet meer dan een vorm van gokken. Wanneer het aanpassen van de hark bewust wordt ingezet dan is al nauwelijks voorspelbaar wat het resultaat wordt. Wanneer het niet met dat doel wordt gedaan, komt er wellicht een resultaat uit dat volstrekt ongewenst is. Wat is de nieuwe resultante, wat is het nieuwe systeem, hoe gaan mensen met elkaar om? Anders, dat is zeker. En als het veranderen van dat soort patronen niet het motief was, dan kan het toch eigenlijk ook niet de bedoeling zijn? Kortom, dan is verandering van patronen niet bedoeld, dus niet gewenst. Eigenlijk is het dan gewoon gevaarlijk!

Kommentieren ist momentan nicht möglich.