Meedoen met hypes?

dankzij-of-ondanks

Managementtheorieën ontstaan en worden gebruikt. Toetsing is echter slechts zeer beperkt mogelijk. De effectiviteit van de theorieën bewijzen is uiterst moeilijk. Probeer maar eens een dubbel blind onderzoek uit te voeren. Dat vergt twee exact gelijke bedrijven. Dit, terwijl de invloed van de omgeving bij bedrijven zo enorm is, dat er nooit twee volledig gelijke bedrijven te vinden zullen zijn. En zouden ze vandaag gelijk zijn, dan zijn ze morgen alweer verschillend.
Daarnaast zijn er zoveel actoren en ontwikkelingen die hun invloed op een bedrijf uitoefenen, dat het vrijwel onmogelijk is om verschillen in resultaten eenduidig toe te schrijven aan één oorzaak, zoals het wel of niet toepassen van een bepaalde managementtheorie, of een specifiek managementinstrument. Het bewezen karakter van veel managementtheorie heeft daardoor een hoog kwakzalversgehalte.
Intussen kost het implementeren en onderhouden van veel theorieën en instrumenten de bedrijven wel veel geld.
De kosten nemen dus toe. Terwijl er slechts in het beste geval een voordeel wordt behaald (maar dat is moeilijk bewijsbaar). In veel gevallen zal er geen schade optreden, maar ook geen voordeel worden behaald en in een deel van de gevallen richt de toepassing van de theorie zelfs schade aan.
Bewijzen zijn moeilijk sluitend te leveren voor managementtheorieën. Falsificaties zijn vaak echter vrij eenvoudig mogelijk. Veel van het gehanteerde gedachtegoed is onderuit te halen door de ondeugdelijkheid aan te tonen van gehanteerde aannames, “bewijzen” en redeneringen.

Wat op die manier onderuit is te halen, dat moeten we maar niet meer toepassen, toch?!

Dus: managementtheorieën en de inzet daarvan kosten organisaties geld. Er zijn drie effecten mogelijk:
? schade;
? geen schade, geen voordeel;
? voordeel.

Implementatie vergt altijd een inspanning en kost dus geld. Omdat de kans op effectiviteit nauwelijks is te “bewijzen” en omdat die kans ook doorgaans klein is, verdient het aanbeveling om terughoudend om te gaan met de toepassing van managementtheorieën, managementinstrumenten en zeker van managementhypes.
En, naar de hypes die we wel al hebben ingevoerd, daar moeten we ook maar eens kritisch naar kijken, toch?!

Kommentieren ist momentan nicht möglich.