Evolutie en methoden

Als methoden eenmaal in een organisatie zijn ingevoerd, dan worden ze vrijwel nooit meer afgevoerd. Dit betekent dat er in zo?n organisatie alleen maar methoden, procedures en regels bijkomen. Het is dan geen wonder dat kleine nieuwe bedrijven een enorm voordeel hebben ten opzichte van langer bestaande bedrijven. Die jonkies zijn nog ?leeg?. Zij hebben nog geen last van alle ballast.

Organisaties die ballast in de genen hebben kennen een evolutionair nadeel. Bedrijven die veel ballast meeslepen worden traag en duur. Hun resultaten komen onder druk te staan en, als ze niet in staat zijn dit tij te keren, dan gaan ze onvermijdelijk failliet. De markt werkt louterend en zorgt voor een schifting van rotte appels.

De overheid echter, die gaat nooit failliet. Er is geen corrigerend principe actief. Daardoor zijn overheidsorganisaties vrijwel altijd ineffectiever en inefficiënter dan commerciële organisaties.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.