Wetenschap en ontdekkingen

De vaak zichtbare verantwoordingsdrang en -dwang kent net als in andere werkgebieden ook in de wetenschap schadelijke effecten.

In de universitaire wereld en in de financiering van wetenschappelijk onderzoek is een trend gaande waarbij alle onderzoek van tevoren zoveel mogelijk moet worden gespecificeerd. Wetenschap moet een doel dienen. Er komt geld beschikbaar wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat onderzoek problemen kan oplossen en als dat onderzoek efficiënt uitgevoerd kan worden.
Daarmee wordt het steeds moeilijker om zuiver wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten.

Door veel specificaties aan de voorkant te vragen levert onderzoek, dat op die basis tot stand komt, op wat je van tevoren kunt voorspellen, ofwel: dat wat je al kent en weet. Dit biedt geen ruimte aan datgene wat onderweg ontstaat (en wat niet was voorspeld). Het onverwachte, dat vaak tot echte ontdekkingen en innovaties leidt, wordt zo maar al te gemakkelijk veronachtzaamd.

Je kan meer verwachten dan je kan voorzien wanneer datgene wat je niet voorzag ook de kans geeft om onverwacht op te bloeien.
Nieuwsgierigheid en exploratie krijgen steeds minder kans. Geef je het onverwachte een kans, dan is ook de kans groter dat er toevallige ontdekkingen worden gedaan.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.