Ordening en aanpassingsvermogen

we-gaan-dat-veranderen

Ordening en chaos spelen voortdurend een rol in organisaties (lees: “Dynamiseren en stabiliseren“). Kevin Kelly schrijft in “Out of Control” behartigenswaardige dingen over de relatie tussen orde/chaos enerzijds en aanpassingsvermogen anderzijds.

?Langton discovered a clue as to how that may happen. He found that this spot teeters right on the edge of chaotic behavior. He says that systems that are most adaptive are so loose they are a hairsbreadth away from being out of control. Life, then, is a system that is neither stagnant with noncommunication nor grid-locked with too much communication. Rather life is a vivisystem tuned “to the edge of chaos”-that lambda point where there is just enough information flow to make everything dangerous.?

Veel managers zijn ordehandhavers. Ze proberen controle te krijgen over de werkelijkheid van hun organisaties door regels te stellen en procedures op te leggen. Door te controleren op de naleving daarvan. Daarmee vermindert conform voorgaand citaat, het aanpassingsvermogen van een organisatie. Wil je meer aanpassingsvermogen in een organisatie: manage dan minder.

Een waardevolle les lijkt me, zeker in tijden waarin voortdurende verandering de regel is. Want: voortdurende verandering, vraagt om voortdurende aanpassing.
Wil je een creatieve organisatie, dan moet je de controle nog meer loslaten.

?To be a god, at least to be a creative one, one must relinquish control and embrace uncertainty. Absolute control is absolutely boring. To birth the new, the unexpected, the truly novel ? that is, to be genuinely surprised ? one must surrender the seat of power to the mob below.?

Een andere variabele die het aanpassingsvermogen bepaalt, is de aan- of afwezigheid van redundantie (lees: “Morsen of smeren“). Een teveel aan efficiëntie, ofwel: een gebrek aan redundantie, slaat terug op een organisatie wanneer verandering nodig is. Is er geen redundantie, dan zijn er geen middelen en niet genoeg mensen om de verandering aan te kunnen, om dat stapje extra te doen om te vernieuwen.
Naast redundantie is ook de volgende factor van belang. Als je allemaal gelijk geaarde mensen in dienst hebt, dan is verandering ook nog niet zo gemakkelijk. Heterogeniteit, ofwel; de aanwezigheid van verschillende typen mensen, helpt wel mee om verandering te brengen. Dan is er altijd wel iemand, of zelfs een groepje mensen, dat zich lekker voelt bij de nieuwe werkelijkheid en dat daarmee aan de haal gaat. In positieve zin! Nogmaals Kelly aan het woord:

?In heterogeneity is creation of the world. A uniform entity must adapt to the world by occasional earth-shattering revolutions, one of which is sure to kill it. A diverse heterogeneous entity, on the other hand, can adapt to the world in a thousand daily minirevolutions, staying in a state of permanent, but never fatal, churning. Diversity favors remote borders, the outskirts, hidden corners, moments of chaos, and isolated clusters. In economic, ecological, evolutionary, and institutional models, a healthy fringe speeds adaptation, increases resilience, and is almost always the source of innovations.?

Out of control dus! Een voorwaarden om voortdurend te overleven.

Out of Control” van Kevin Kelly bij bol.com.

Overigens zitten er ook voordelen aan procedures, e.d. lees: “Zijn organisaties ongevoeliger voor fouten dan individuen?

Kommentieren ist momentan nicht möglich.