Out of the box

out-of-the-box

Lastige problemen vragen om creatieve oplossingen. Waar zaken vast zitten, zijn creatieve oplossingen noodzakelijk. Bestaande kaders en bestaande (wereld)beelden leiden tot meer van hetzelfde. Vastzittende organisaties hebben zich ontwikkeld tot wat ze zijn door de manier waarop ze altijd werkten.
Denken zoals altijd gedacht werd, leidt alleen maar tot meer van hetzelfde. Creativiteit daarentegen kan nieuwe wegen verkennen, tot nieuwe wegen leiden, tot innovatie en verandering.

In grote lang bestaande organisaties hoor je vaak dat de werknemers worden aangemoedigd ?out of the box? te denken. Iedereen wordt uitgedaagd buiten de bestaande denkkaders te treden.

Jammer dat juist dergelijke organisaties hun box meestal zo solide hebben dichtgetimmerd. Het barst van de regels en procedures. The box is er hermetisch mee afgesloten. Mensen zijn met beloningssystemen, competenties en soms ook gewoon met gebrul en intimidatie, gedrild in het volgen van de regels. Medewerkers die de regels niet volgden zijn in het verleden op zijsporen beland, hebben promoties gemist of zijn zelfs ontslagen. Angstculturen zijn niet zeldzaam. Medewerkers zijn op hun hoede. Een beetje kritische houding kan gemakkelijk worden uitgelegd als een negatieve houding. Binnen een organisatie is dat nooit goed voor iemands toekomstkansen. Mensen houden zich in zo’n organisatie gedeisd.

Oude met regels dichtgetimmerde organisaties hebben de meeste baat bij vernieuwing. Tegelijkertijd is dat ook het soort organisatie waarin het ?out of the box?-denken totaal is ontmoedigd. Out of the box komen als de box is in gewapend beton gegoten? Een vrijwel onmogelijke opgave.

Wanneer de top van een organisatie ontdekt dat de medewerkers onvoldoende “out-of-the-box” denken, dan is het wellicht al te laat om het tij nog te keren.

En, oh ja, ook dat nog, leg de schuld niet bij de medewerkers, want je krijgt wat je zaait…

Kommentieren ist momentan nicht möglich.