Betekenis in organisaties

Mensen moeten, in tegenstelling tot dieren die meer door hun instinct dan door de resultaten van een lang evolutionair ontwikkelingsproces gestuurd worden, betekenis zoeken in hun activiteiten, relaties en levens.
Volgens psychiater Victor Frankl: kan het leven op drie manieren betekenisvol gemaakt worden: allereerst door wat we het leven schenken (door ons creatieve werk); in de tweede plaats door wat we van de wereld nemen (in de vorm van de waarden die we ervaren); en in de derde plaats door onze houding ten opzichte van een lot dat we niet meer kunnen veranderen (een ongeneeslijke ziekte, een niet opereerbare kanker of zoiets dergelijks).

Wat “betekenis” inhoudt wordt duidelijk in het licht van deze drie elementen. Het houdt in dat we een soort evenwicht tot stand brengen om de bevestiging van het individu dat onderworpen is aan een overvloed aan sociale krachten, of om de ervaring dat we deel uitmaken van iets groters, of te voelen dat we effectief bezig te zijn.
Kortom: mensen moeten zich inzetten voor onderwerpen en activiteiten die waardevol zijn en een positieve invloed uitoefenen. Uiteraard wordt zo’n inzet sterk subjectief ervaren. Maar echte betekenis wordt uitsluitend ontleend aan de inzet voor doelstellingen waarin emotioneel geïnvesteerd wordt, en aan doeleinden die iemand ertoe bewegen om zijn of haar capaciteiten te boven te gaan. Voor de meesten van ons betekent het zoeken naar betekenis dat we zoeken naar continuïteit in een leven vol discontinuïteit, en dat we een doel trachten te bereiken dat het individuele doel ontstijgt.

Bron van het citaat: “Worstelen met de demon“, Manfred Kets de Vries. Boekbespreking van dit boek.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.