Politieke correctheid en nieuw bloed

hai-ik-ben-nieuw-hier-hoop-dat-ze-me-accepteren

Politieke correctheid in organisaties heet “loyaliteit”. Je wordt geacht sommige dingen niet te zeggen en vooral niet negatief te zijn over die zaken die het management bedacht heeft. Er wordt een positieve opstelling van medewerkers verwacht. Positief kritisch mag. Dat betekent dat je positief moet zijn en in de marges van waar het werkelijk om gaat een kritische noot mag plaatsen. Maar meer dan dat wordt niet op prijs gesteld. Daardoor kunnen onzinnige dingen in organisaties heel lang voortleven.
Niet-politiek-correct gedrag wordt in organisaties vaak onsympathiek gevonden en lastig. Wie te politiek incorrect is wordt snel een outcast. Soms proberen organisaties tot verandering te komen door nieuwe mensen binnen te halen. Maar, vreemd bloed binnen halen werkt nauwelijks. Want ook nieuwkomers moeten hun plekje bevechten.
In een organisatie heersen ingesleten gewoonten; er is sprake van een organisatiecultuur zo u wilt. Wie van buiten komt is nog niet besmet, die kan objectief en rationeel naar de organisatie kijken. En op rationele wijze bepaalde zin en onzin duiden. Maar uit hij die bevindingen hardop, dan kunnen ze heel gevoelig liggen. De collega’s die al wel besmet zijn door de heersende cultuur, zien de werkelijkheid misschien liever niet zo kaal blootgelegd. Voor je het weet lig je er als nieuwkomer uit, ofwel: je wordt niet opgenomen, vindt geen aansluiting.
Wie zich te politiek incorrect opstelt wordt genegeerd. Naar zo iemand wordt niet geluisterd. En zij naar wie niet wordt geluisterd, kunnen geen verandering brengen. En wie zich wel politiek correct opstelt brengt sowieso geen verandering.
Kortom, het idee dat “nieuw bloed” verandering kan brengen is maar zeer beperkt houdbaar. De enige uitzondering daarop is misschien als er een nieuwe “top cat” binnenkomt, een nieuwe leider aan de top. Als die echt ander gedrag vertoont, dan zal er sneller navolging plaatsvinden. Een machtspositie op zich kan dat in sommige organisaties afdwingen. In andere organisaties maakt een machtspositie weer geen enkele indruk; daar zal een wisseling aan de top nauwelijks verandering brengen.

Kortom…

Kommentieren ist momentan nicht möglich.