Over verplicht in te schakelen adviseurs

ik-ben-uw-nieuwe-adviseur

Je kent ze wel, die organisaties waar alles in procedures is geregeld, waar het wemelt van de adviseurs en waar in ballen- en kruisjeslijsten is vastgelegd wie wat doet, wie moet controleren, besluiten, enzovoort. Dat is op zich al behoorlijk irritant en het draagt niet bij aan flitsend opereren. Wat erger is voor de meer ervaren medewerkers die aan de leiding van activiteiten staan, zoals bijvoorbeeld projectleiders, is dat zij regelmatig verplicht zijn om advies te vragen of een toetsing te laten doen door adviseurs die duidelijk minder ervaring hebben en in sommige gevallen duidelijk minder van de materie weten dan zijzelf.
Dat dit niet bijdraagt het werkplezier mag vanzelf spreken!

Kommentieren ist momentan nicht möglich.